Я знаю, что на сайте имеются материалы, не рекомендуемые для просмотра лицам моложе 18 лет
10:36 ПОДРОБЕН ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
НЕПРИЯТНО, НО ФАКТ!

Информацията изнесена в този указател принадлежи на едно лице, а не на група хора! Всички опити да се предявяват претенции за колективна собственост са неоснователни!
ОТ МОДЕРАТОРА НА САЙТА
www.smsbg.net- Безплатните SMS-и!
23:14 ЗЕМЕДЕЛИЕ

ДФ "Земеделие"
д-р Стоян Джамбазов -
800-495*800-496*048/835833

Земеделски институт
шеф Стойчо Сланев - 6-28-34сл.*
6-96-85д. и 088/410195
акад. Цено Хинковски 943 50 30 д.т. 0889/58 30 63

Районна ветеринарно-медицинска служба
шеф - д-р Христо Христов -
087/593971*99538/49-39д.*6-05-57сл.
н-к о/л "Заразни болести", главен епизотоолог, д-р Юлиян Йорданов –
6-10-96*0888829165??*048/941814*
4-71-28сл.

Дирекция "Земеделие и гори"
Шеф, инж.Мирослав Мирославов –
5-71-06*0888/841979
Зоя Вълчева, Йоанна Челебиева, Еркан Чобан - 5-71-06*5-50-02
експерти агростатистика Соня Николова, Веселин Георгиев – 800-114, тя - 3-44-43д.

Районна служба по селекция и репродукция на животните
Генко Игнатов - 6-11-57

Асоц. на свиневъдите
Румен Караманов - 048/903405
Николай Йорданов, член на УС, Силистра – 088/620215

Независима асоциация на млекопрер. Иван Николов - 087/638240

ОКС
шеф Светла Анастасова –
6-01-54сл.*0888860252

Сдружение на земеделските кооперации
Предс. Иван Тодоров – 2-76-22д.*
2-20-19сл.
Кооперации
Царев брод, Петър Гатев – 048/771207
Кочово, Георги Георгиев – 05337/246д.*326сл.
Имренчево, шеф Жеко Шарбанов
Ивански, бай Крайчо и баба Невянка – 23-59д./говорили сме с тях за кооперации и ренти/


Поземлена комисия
секр. Аврамова - 542/232*
5-75-45*542/220

РИОСВ
Шеф Теофан Димитров, сега Атанас Милков - 5-74-60*5-49-13
Живка Атанасова, н-к о/л "Контрол на околната среда"

Институт по биволовъдство - 4-11-53

Метеоролози
Агрометеоролози - Ц.брод, Пенка Тошева - 05315/20-72*24-74
Ради Пачев, Лили Велева - 6-28-25*
6-41-75 д.тя

Национална служба по съвети в земеделието
шеф Кирил Славов – 4-20-47
зооинженер Геновева Христова -
048/777989
агроикономист Мартин Куртев -
088/591261

Даниел Димов, зооинженер, ОДК - 087/810771

“Агрисима”
Галя – 087/803811*830905
Сортови семена
Йорданка Божанова, управител 830 468, д.т. 6 70 15,
Еркан Чобан, за червеите 0887/612 111

Свилен Илиев, разсадник за цветя в Струйно – 05311/535*0888/531494

23:12 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

НЗОК
пресцентър – 02/9659157*152 – Катя Милиславова, 0888/429089
обща канцелария – 02/9659154*155
РЗОК-Шумен
Д-р Йорданка Пенкова
Бивш шеф д-р Явор Смиленов -088/706486
д-р Галина Нонева - 088/933644*
3-12-73д.
Цветелина - 830-913*6-29-15*
5-88-05д.
Добрева - 6-29-15
д-р Вяра Паскалева, отг.лекарствена политика - 6-29-15
**********************************

Министерство на здравеопазването
Методи Методиев, шеф на асоциация “Училище и здраве”, прави анкетите за секс сред петокласници – 0888/937236

Тонка Върлева, нац.консултант по СПИН и половопредавани болести – 02/9301243
пресцентър Христина Лачева – 02/9301107
дирекция лекарствена политика –
02/9301216*02/9301246*02/9301217
национален консултант по неврология и шеф на комисията, която пуска хора за лечение в чужбина, проф. Кирил Романски – 0888/716040 и в Алекс.болница – 92301/482в.
**********************************

Коалиция “АНТИСПИН” координатор Рада Цанева – 02/9586528???

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ И СЕКСУАЛНО ЗДРАВЕ – 800-806, Жени и д-р Даниел Димов/АГ/

Национален център по кръводаряване
д-р Магарева – 02/9210427
Центърът по кръводаряване в Шумен, д-р Боряна Илчева – 0888/675858
**********************************

Национална камара на търговците на едро с лекарства
Владимир Найденов/лекува псориазис/ - 088/541354
аптеки "Герови", упр.Георги Геров - 800-311
Районен център по здравеопазване/РЦЗ/
шеф д-р Атанас Атанасов-
800-203*0888/879386
бивш шеф д-р Румен Ботев - 088/331848
д-р Снежана Илиева, зам.шеф
д-р Георгиева, н-к о/л "Орг. и
координация на здравеопазването" –
3-20-11
д-р Галя Симеонова, експерт по
лекарств.политика - 3-11-95*3-20-11*
3-11-79

Център за спешна медицинска помощ/ЦСМП/
д-р Стела Рачева - 800-327*
5-81-28*5-80-96*088/389 621, 0888/382 196-служ. GSM*4-34-16 д.
800-150 е директният телефон на Спешна помощ
Венец, д-р Ивелина Мохтарева -
048/825272
Спешно приемно - 800-741/474, 484
Спешно приемно, шеф, д-р Илиян Илиев - 087/409627*087/377854
Спешно приемно, д-р Владимирова Стойка, биха я цигани на визита

ЧАСТНА СПЕШНА ПОМОЩ - 801234

КАРИЛ – 800-735*5-21-71, д-р Загорчев – 5-17-12д.*048/863037
ПАТОЛОГ д-р Златко Златков – 0887/672531
**********************************

МБАЛ
централа - 800-741*800-742*800-743
шеф д-р Недко Тодоров – 800-733
*088/880648*4-19-28д.
Главна медицинска сестра на МБЛАЛ Мария Симеонова Чепишева - 0888282616
бивш шеф д-р Маргит Цанев -
800-733*088/230797 или 048/958216
Марияна Йоргова - 088/286734
икон.директор - 5-81-52
Красимира Петрова, гл.счетов. -
800-738*088/284956
Епидемиолог д-р Тереза Чолакова - 800-741/246в.*048/834870
Инж. Пламен Пенчев, отговаря за поддръжката – 0888/289739

Приемно диагностично-консултативно отделение
д-р Камелия Стефанова - 800-741/422 регистратура*512 - тя

Неонатологично
зав. д-р Русанка Петкова –
6-38-98д.*800-741 вътр. 429

Първо вътрешно
Зав. д-р Милко Атанасов –
5-27-77*088/760154

Второ вътрешно
д-р Павлинка Алексиева, говорили сме за инфаркти - 048/830862*4-66-04д.
Д-р Малина Симеонова, кардиолог - ?

Трето вътрешно
Завеждащ д-р Илия Илиев – 0899/912882

Втора хирургия
зав. д-р Огнян Обретенов. –
098/605362*
6-41-58д.*0888/266383*048/905362
Соня и Вальо Караиванови - 5-23-05д.

Трета хирургия
Д-р Томи Томов – 0888/252735


Урология
Началник отделение Домусчиев – 048/813635*833013

Отделение “Хемодиализа”
зав. д-р Недко Недев - 5-81-69
Ив.Чобанова, ст.сестра – в. 361*
6-93-88д.

Очно отделение
зав. д-р Бисерка Илиева –
5-15-54д.

Детско отделение
Зав. д-р П. Вичева, детски болести, детска ендокринология - 088/707427*
800-741/283в.*6-23-13*5-61-91

Отделение “Физиотерапия”
Началник Юлия Димитрова – 0889/610001

Инфекциозно отделение
Завеждащ д-р Костова – 0888/304579

**********************************


Онкодиспансер
д-р Сотир Караниколов - 0888/266356*
3-03-08д.*800-029*5-68-27сл.
главна сестра - 5-71-94
онкополиклиника, шеф д-р Елисавета Илиева – 800-561*048/832088
д-р Румен Габровски – 5-92-95д.*0887465727
радиология – централа 800-832/в.121 + 800-748
радиология, д-р Петър Великов – 0887/804137
химиотерапия, д-р Христина Маркова –
800-807*098/600192*6-14-60д.
онкохирургия- 5-68-27*
800-741/460, 563
онкохирург. отделение, зав. д-р Свилен Арнаудов – 5-51-56
д-р Димитър Димитров, онкохирург, рак на гърдата – 6-24-16д.*048/812483
д-р Асен Дудов – шеф на онкодиспансера в София-град
д-р Георги Михайлов – специализирана болница за лечение на онкоболни деца
д-р Петър Чилингиров – шеф на онкодиспансера в Стара Загора
**********************************

Диспансер за пневмофтизиатрични заболявания, Тубдиспансера
д-р Илияна Кръстева - 5-48-53

**********************************

Кожно-венерологически диспансер
шеф д-р Галина Маринова –
800-154*800-152*3-61-24
**********************************

Болницата в Нови пазар, директор д-р Димитър Чакъров
Болницата във Велики Преслав, директор д-р Стоянка Кръстева
Главната сестра Христова

Психиатри
д-р Стефан Стефанов –
4-37-44д.*087/804155
Наташа Станева – 0889/881983
д-р Мария Хринчева –
6-15-16
д-р Телбизова - 3-08-13*088/725359
Психодиспансер, д-р Нели Николова - 5-25-21*5-70-31*5-24-31/в. 371
Психоболница, д-р Станчев 088/626436*4-63-23
Психоболница, шеф д-р Петър Николов - 5-69-04д.*05315/20-22*088/540312*05315/21-62*20-66
Частна психиатрична клиника "2000" ООД, Светла Маркова Маринова и Йорданка Пенкова - 4-60-14*6-45-26
Магистър по психология, консултант – 6-53-15
Наташа Станева, клиничен психолог, консултира деца – 0889/881983
**********************************

Невролози
д-р Людмил Цонов, невролог, д-во защита на животните, бивш предс.БЛС - 048/814420*5-61-76
д-р Живко Петков, невролог - 088/544064* 5-50-69*
088/644054
д-р Ивайло Петров, невролог – 800803, 0888/332005
д-р Моника Помакова – 5-35-47*098/641816

**********************************


Вътрешни болести

Д-р Ивелин Коцев, завеждащ Гастроентерология в “Св.Марина”-Варна – 0888/924587
д-р Юлияна Христова –
3-13-09*048/834854
д-р Аведисян, вътр. и бъбречни болести - 6-44-56*5-10-50*088/930561
д-р Михайлова, вътрешни и бъбречни забол. - 4-38-79*088/230773
д-р Георги Иванов, гастроентеролог – 0888/394446
**********************************Кардиолози
д-р Христо Маринов –
800-468*087/887032* 5-22-62
д-р Марин Маринов – 800-156*0889203805
д-р Алексиева – 800-040*0888/359471
д-р Вальо Петров, МЦ “Елит” – 832-300

**********************************

Хирурзи
д-р Цветков, хирург - 088/468166
д-р Димитър Димитров, хирург, онкология, болести на гърдата –
6-24-16*048/812483
д-р Стефан Стефанов, неврохирург -087/726815
д-р Свилен Арнаудов, хирург и онколог - 087/887553*6-88-96
д-р Даниел Янков, пластична и естетична хирургия –
052/650-202*0889/219708
д-р Янко Димов, спец.хирург в ДКЦ –
4-51-11

**********************************


Ортопеди
д-р Румен Димитров, ортопед - 6-07-80*
098/559134*0888/447913
д-р Моканов – 0887/259177 – и двамата са в клиника “Ортохелп”

**********************************

АГ
д-р Светла Арнаудова, АГ и онколог - 087/450220 и 6-88-96
д-р Димова – 3-76-53*0888/975720
д-р Маринов - 5-67-43*088/210367
д-р Тарашева - 6-80-87*0888/550413
д-р Цанкова - 6-44-56*5-10-50*
088/930561
д-р Коcтова - 6-23-35*088/818217
д-р Бозови - 5-20-36
д-р Великова, мед.център “Веста” –
4-77-26
д-р Ташкова - 4-27-28*088/339438
Първа частна АГ-клиника, шеф Иван Георгиев - 800-402
д-р Стойнов, СЕКСОЛОГ - 5-56-06
д-р Маринова – 5-67-43*0888/210367
д-р Попова – 6-79-50*0887/964767
д-р Койнова, онкогинеколог, клиника “Чолакови” – 5-69-79*
6-23-35*0888/818217
д-р Димов – 800-806*0887/391892
д-р Здравкова – 0888/856127
д-р Антонов – 0888/474063
д-р Дончев – 5-77-21
**********************************

Педиатри
д-р Янкова, детски болести - 5-68-04*
088/390685
д-р П.Вичева, детски болести, детска
ендокринология - 088/707427*
800-741/283в.
д-р Иваничка Семкова, педиатър, сърдечни болести, асоц."Детско сърце" - 6-23-03д.
**********************************

УНГ
д-р Казанджиева - 6-63-53
д-р Атанасова + хомеопатия –
6-64-36*088/582036
д-р Трайкова - 6-49-09*087/495171
д-р Кр. Бозов – 6-35-38*098/435973
д-р Симеонов – 4-79-24*0888/210354
**********************************

Дерматолози
д-р Огнянова - 6-06-89*088/530532
д-р Керековска - 087/412959*5-53-95*
3-01-94
д-р Маринова- 3-61-24*3-23-41
д-р Маринова – 0887/472385
д-р Челебиева - 3-13-87*0889/458669
д-р Кирязова – 5-82-48*0889/674697
д-р Огнянова - 6-06-89*088/530532
д-р Султанова – 5-25-74*6-20-94*098/820019

**********************************


Медицински центрове

мед.център "Веста", д-р Великова,АГ- 4-77-26
клиника Виктория, д-р Светлана Миркова, физиотерапевт – 5-50-65
Първи частен хоспис "Болница за всеки и навсякъде" - 3-02-17*6-44-60
Диагностично-консултативен център,
д-р Йоанна Енчева, управител - 4-51-04
ДКЦ, регистратура - 4-51-71
д-р Атанас Йовчев, клин. лаборатория в ДКЦ - 048/818388 и 6-43-13д.
“Биошанс”, д-р Емилия Йосифова, ДжиПи - 4-51-71
Мед.център "Елит" - 4-41-04
-д-р Валентин Петров, кардиолог
-д-р Ели Шишкова, кардиолог
-д-р Зорка Исаева, пулмолог
-д-р Мария Александрова, вътрешни болести
Мед.център, упр.Диян Йовчев - 6-28-12
Медикъл 2000 - 3-40-80
Медицински център 1/бивша раб. болн./ - 6-28-86
-д-р Р.Катранджиев, ортопед
-д-р К.Георгиев , АГ, стерилитет
-д-р П.Атанасова, УНГ
-д-р Д.Георгиева кожни болести
-д-р С.Арнаудов, белодробни болести
-д-р Я.Димова, вътрешни болести
-д-р М.Марковски, физиотерапия
-д-р Д.Маринова, клинична лаборатория
-д-р И.Казакова, невролог
-д-р В.Василев, хирург
-д-р В.Вичев, АГ
-д-р И.Николов, рентген, ехография


Лаборатории
лаборатория д-р Роза и Галя Ноневи- 831-005*4-71-70*088/512298
Първа медико-диагностична лаборатория /в поликлиниката/ -
830-928
частен скенер "Дими", д-р Сергей Недялков-800-755*4-10-32д.
*048/909090
**********************************


Офталмолози

Лекари от Москва, преглеждат всеки месец в София – 02/9769524 и 976/9523
оптика "Димакс" – д-р Велева -
5-81-71*0889/954982*048/991803
шеф Очно, д-р Бисерка Илиева –
5-15-54д.
Д-р Тасков – 800-135
оптика "Оптиглас" - 800-375
-д-р Давидова
-д-р Мартинова
-д-р Начева
-д-р Нейкова
д-р Керековска – 5-80-63*0887/412959
**********************************

Стоматолози
д-р Виков, зъболекар - 6-07-91
д-р Велинова, зъболекар - 5-62-97
д-р Мария Мирославова, зъби - 4-29-69
д-р В.Искрова, зъби - 5-01-61
д-р Искрови – 801-020
д-р Махова, зъби - 5-24-08
д-р Янков - 087/202295
д-р Миланова - 048/857512
д-р Балчева - 6-99-12
д-р Стойчева - 3-09-32
д-р Атанас Баев - 5-68-22
д-р Баева - 0887790277
д-р Пламен Пенчев – 5-77-71
Медико-диагностична лаборатория "Дент Шумен", д-р Малина Милчева упр. - 5-70-97
Д-р Лидия Ненчева – Иванова –
5-80-92*6-65-21
**********************************


ПРАКТИКА МЕНГИШЕВО, КОНЬОВЕЦ И КЬОЛМЕН,
д-р Боряна Стоянова- 048/771625*05391/29-20
ПРАКТИКА СТАНЯНЦИ И ЛОВЕЦ,
д-р Стефана Стоянова –
05391/20-57сл.*0538/45-12д.
ПРАКТИКА ВЪЛНАРИ
Д-р Николов – сл. 20-82*в Шумен –
5-50-39*098/442190
ПРАКТИКА БРАНИЧЕВО
Д-р Георги Колчаков/назначавал бременни санитарки!!!/ –
05366/20-55*0888/441401
ПРАКТИКА СИНИ ВИР И ДОЛИНА, д-р Радостина Георгиева
ПРАКТИКА ЗЛАТНА НИВА,
Д-р Динко Динев – 0537/55-41* в Плиска – 20-61
Личен лекар д-р Бъчварова – 048/842752*5-05-19
**********************************


Контрол
РК на Български лекарски съюз
шеф е д-р Петко Загорчев
секретар Елица Христова - 800-504
Комисия по лекарска етика, д-р Марин Маринов - 4-51-71, кардиолог е!!!

ХЕИ
ХЕИ, шеф д-р Живко Железов –
800-722*0889/429413
ХЕИ, д-р Лазарова Елена - 5-74-93, замина в Испания
ХЕИ, д-р Гергана Чанкова, н-к о/л
"Държ. сан.контрол" - 800-724
ХЕИ, д-р Марко Марков - зав. отдел
предепидемиология - 800-725*
087/921136
д-р Йорданка Маринова – 800-717*0898/551284
ХЕИ, предепидемиология - д-р Юлия Кръстева или д-р Пепа Калоянова - 800-719
Военно ХЕИ, майор Николов –
052/632-901
**********************************

БЧК
шеф Пламен Петров - 048/771073
Ивайло Пантев, БЧК - 088/303529*
5-73-36
**********************************


Ветеринари
д-р Деян Драгнев, ветеринар -
3-75-83сл.*048/926658
д-р Юлиян Йорданов, гл.епизотоолог във ветер.лечебница - 6-10-96сл.*
048/988396

**********************************

Военна болница
Военна болница - 5-52-61*5-51-40
Военна болница, шеф полк.д-р Васил Василев - 088/507111
Военна болница, м.с.Димитриево –
6-96-00д.
Военна болница, Жанета Стоянова –
3-69-93
**********************************

РАЗНИ

д-р Стефанка Маринова, спец.белодробни заболявания и туберкулоза - 048/812-270*
800-462*5-29-62
Мими Николова - логопед - 087/932426*6-45-16
Зофия Шчербак, полякиня, лекува бъбреци – 0888/455285*02/9633974*02/8476388
Д-р Петър Найденов, лекува псориазис, дава го Людмила Иванова –
0888/540-442
Д-р Б. Николов/В.В./ - 6-42-35
д-р Елисавета Денчева, хематолог –
6-21-26*0898/932850
д-р Емилия Василева, гастроентеролог -
4-33-75*5-71-85 и 088/474642
д-р Надя Иванова, ендокринолог –
802-680*0887/805702
Стефка Пашмакова – 5-77-67/води в.”Доктор” в Шумен през октомври 2003/

МАСАЖИСТКИ

Д-р Марта Петрова – 5-20-41*4-39-44
Лечебен и релаксиращ масаж – 0886/354505

Аптеки Санита 830 161, 830 162
Сейба 6 13 65,
Даниела 5 21 70
Караниколова 330 04
Търговска лига – 800 049*800 502*
800 503
шеф на Съюза на фармацевтите в Шумен, Каролина Сакелариева –
802-716

23:08 ТРАНСПОРТ

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ
общи тел. - 800-821*800-822
шеф Крум Пешев - 800-815* 02/9891214д
централа - 800-824
бивш шеф Апостол Минчев –
6-03-04д.*087/747771
Милена, уж съди Пешев за секстормоз – 0887/504682

АВТОБУСИ
Автогара - 6-27-60*830-890
"Пътнически автотранспорт", инж.Иван Банков - 6-12-89*087/895677
"Пътнически автотранспорт", р/л направление "Експлоатация" Георги Давидов - 4-40-83*6-06-45д.
"Пътнически автотранспорт", гл.счет. Галина Стойчева - 4-51-89
"Пътнически автотранспорт", Марин Герчев, началник градски автобусни линии - 4-50-02
"Груп" - 830-671
"Етап Адресс" - 830-670
"Негима" - 6-44-17
Корпорация на автомобилните превозвачи - Банков - 6-12-89
Сдружение на едноличните автобусни
превозвачи - Спас Иванов - 048/982195
Иво Кулев, зам.пред-ел. Нац.съюз
на превозв. – 832-832*
4-00-06*0888/600260* 048/911549
Петранка Железова, 4 автобуса –
6-49-04
Ицо, таксиджия от “Принцес”, близнак 0888/747 880.


КОНТРОЛ
СБА, Савко Панайотов, Борис Колев -
4-31-86*6-00-92*6-56-35
КАТ, бивш шеф подп.Методи Йоргов –
6-47-32*088/948089
КАТ, дежурни - 5-55-31*543/266
ДАИ, Николай Николов - 6-10-29*
4-61-26*830-846

ЖП ГАРА
Г.Ангелов - 6-22-73
Борислав Петров, началник - 6-25-37
информация - 6-01-55*855-333
колети, шеф Пламен Петров - 6-13-06
директор предприятие за експлоатация и поддръжка на жп.инфраструктурата, инж. Николай Колев - 830-368*6-33-57*
048/907580-вече на зам.му
Спас Вичев, р-л движение – 3-29-25д.
Ивайло Господинов, стрелочник –
3-24-75д.
Мехмедали Неджеб, маневрист –
3-57-44д.
Кръстьо Кръстев, стрелочник –
3-45-01д.

ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНЦИИ
"Пирин" - 5-91-51
"Капитана" - 6-10-71
“Тандем турист” - 800-449*
800-450*088/456546
"Авистра" - 4-61-54*088/387753
"Георгиев Турс" - 5-60-35*088/432525
Таня Стойкова – 0888/810768
Юнион Ивкони "Васкони Травел" –
800-383*830-781*6-68-56 в. 214

ТАКСИТА
Живко Георгиев, Елфи такси - 048/980092
Невзат Ехлиманов, Деу такси - 048/967457 променен, ц. 800-187
Изп. Директор Христо Дянков – 5-20-88
Димитров, таксишофьор от Исперих-
08331/26-66*088/561728
Андрей Христов – “Ауди такси”
048/844 427, 800-181 ц.
“Принцес такси” – Иво Кулев – 0888/600 260, 048/911549

РАЗНИ
Иван Денев, червения ЗаЗ кабрио – 0887/672863
Илия Бонев, автом.състезател –
5-51-55д.
Тодор Христов - джипове 4Х4 - 088/731578
мотоклуб "Шуменска крепост", Теодор Огнянов - 048/819061
рокер Анелин - 048/845208
КАИ, инж. Марков и инж. Атанасов, за
техн. прегледи на селскостопанска техника - 830-404*098/523355

23:06 СПОРТ

Наим Сюлейманоглу 0090 532 214 60 44
Халил Мутлу 0090 532 232 59 16

Курс по салса – 0898321584 – Мирослав Иванов
Фитнесклуб Атлетик, инструктор Юлий Богданов - 0899019191
Лотарията – 4-4146, 029150055, 029150057 и 052603601 – Елена Христова, регионален координатор
В Шумен, Мирослав маринов – 890-130

Български спортен тотализатор –
800-284 шеф*инф. 5-53-75
Атанас Узунов, съдията – 0888/715542
Янко Русев – 0888/711344
Иван Иванов, щангист - 6-89-33д.,
родителите му 3-61-64
Златан Ванев и съпругата му Бистра -
6-26-71*3-06-85*3-08-27*6-67-59*
4-50-82* 098/597878*087/929399
Клуб по спортни танци, Ивелина Пенчева - 5-26-75
Спортен диспансер - д-р Йорданка Пенкова - 6-32-60*6-33-20
Марин Кирчев, инструктор и съдия по
парашутизъм - 5-12-46д.
Васко Маринов, турист-ветеран, д-во
"Мадарски конник" - 087/963136
д-во "Мадарски конник", Вяра Кирилова - 5-23-86*048/867679
Ученическа спортна школа, Владимир Пенчев, шеф - 6-44-38
Фен клуб ЦСКА – Антон Тунчев – 0899/980233, и Емил Минев – 098/758988
Фен клуб Левски, Румен – 0889/402970
Иван Денев, има червен ЗаЗ кабрио, знаем го от Астор – 0887/672863
Пламен, с олимпийския огън –
4-23-60д.*0899/667244
Галин Гочев, пейнтбол – 0887/595044

23:04 СОЦИАЛНИ СЛУЖБИ И ДОМОВЕ

РУСО
Лазар Лазаров – 5-73-38*
540101*089/442567
ръководител сектор “Отпускане на пенсии”, Енулка Русева – 540-126*
540-120
гл.счетоводител Юлия Кръстева –
5-73-40 сл.*0887/764229
Йорд.Цвеклева н-к о/л "Пенсионно осигуряване" - 5-81-67/замина за САЩ/
Цвеклева - 048/832433*6-02-60сл., кантора за консултации - бул. "Славянски" 24, ет.2, ст.25
Д.Чакъров н-к о/л "Администрация и имоти" - 5-73-40
Богомил Райчев - 5-52-28
Разград – 084/614442*614-441
Търговище – 0601/2-94-21

ТЕЛК
Началник д-р Валентина Манолова – 800-740, 5-71-14 стар

ОССП

Дирекция “Социално подпомагане”, София, пресцентър Елена Михайлова – 02/8119607*9806375
централа - 5-72-41
шеф Недка Стефанова - 800-350*
089/907372

стар шеф Венета Господинова –
098/776250
Снежана Борисова – нач. о-л
"Соц. подпомагане" - 800-351
о/л "Заведения за соц.услуги", Милена Събева – 800-230
о/л "Защита на детето" – Петя Николова - 6-13-54
филиали:
център – 802-311 и 5-73-18
“Б. Българанов” – 802-703 и 802-698
“Добруджа” – 5-21-84
“Тракия” – 6-67-32
кметства – 4-71-39
542-275 във фрнт-офиса и 800-623 пак там

Върбица, шеф Сезгин Ваклев –
05398/20-30
Върбица, отдел закрила на детето, Паулина Скобелева –
05398/20-30
Каолиново, “Социални грижи” – 05361/20-71, бивш шеф Нида Ахмедов, сега стана кмет на Каолиново
05361/20-71 – Севджихан Ахмедова, началник отдел Социално подпомагане, Еюб Садредин, младши експерт, и Тевзджан Милсрев – началник отдел Закрила на детето – 0887/277144/тя/
Разград – 66-12-16
Т-ще – 6-51-19*6-26-95

Областна служба за соц.подпомагане
д-р Йорданов – 5-53-65/подаде оставка/, сега Галина Христова Дончева
Дияна Чамурлийска –
800-349*0898/435959

SOS-детски селища, Анелия Рогелова -
02/9559616

Бюро по труда
бивш шеф Вал. Стоева - 5-75-73-
зам.шеф Таня Маринова - 5-71-58*
4-22-54д.
Пиар Таня Пенчева – 5-55-04
Катя Илиева, Маргарита
Стефанова - направление "Проф.ориентиране и
организация на обучението" - 5-54-94
посредници: Стефанова и Николова –
5-71-16*5-00-52
Росица Митева, посредник за затворници - 5-71-16
Ив. Андреева - 5-75-73*
5-48-73д.*098/771774
Петьо Петков - 5-55-04
Цветан Иванов/за "помощи към заетост"/ - 5-71-58 - напуснал
Нови пазар, Венелин Димитров - 087/929543*0537/21-44
Върбица, шеф Емил Димов –
05391/20-77
Велики Преслав, шеф Свилен Иванов - 0538/22-79


ОРГАНИЗАЦИИ-ПОМОЩНИ
Евангелска методистка епископална църква - социален дом "Милостивият самарянин" /до хотел "Шумен"/ -
5-16-06 пастор Тодорова,
3-10-18 - Пламен Петров в социалния дом

"Лайанс клуб", д-р Мирчева - 5-51-86,
088/930571
"Лайанс клуб", Варна, Милена Пеева -
052/232265 и 088/603147

"Ротари клуб", през.Атанас Атанасов -
087/225555*048/983495


СЪЮЗИ НА ИНВАЛИДИ
Съюз на слепите, Любомирка Лазарова - 5-75-09
Център за незрящи, Димитричка Христова – 80-16-72 и 0887/139000
Съюз на инвалидите, Иванка Казакова -
832-201*6-50-22 д.*0887/895330
Дружество на диабетици, Маринка Радева - 6-94-62д.
Дружество на слепоглухите, Янко Стайков – 3-08-26 и Дафинка Иванова – 3-29-02

ДОМОВЕ
Дом за стари хора - 5-70-43*3-21-62
Дом за стари хора, директор
Стоянка Загорчева -
80-22-63*088/348650
Дом във Васил Друмево, шеф Венета Господинова и старша сестра Милена Василева - 05312/21-73*шефката –
098*917766*098/776250
Дом за деца с увреждания, Валя Танева - 4-60-07
Социално-консултативен център за деца в риск, Донка Харизанова-мениджър -
4-71-03сл.*4-60-07д.
Мария Христова, шеф дом Кочово -
0538/22-96
Дом "Детелина" - 6-99-58*6-52-71*
шеф Любо Пашов – 098/788440
Дом "Майка и дете" - централа –
5-54-51*5-91-31
Дом "Майка и дете" д-р Мария Бицова -
5-90-26*5-91-31
Дом "Майка и дете", д-р Мария Бицова - 6-80-20 д.
Дом “Майка и дете”, зам.шеф
д-р Тошко Стоев
Дом "Майка и дете", Мурадян, гл.счет. -
5-75-69 д.
Дом "Младост", Хърсово - 995324/389*374
Дом за мъже в Лозево, Пенчо Шишков -
5-25-04*6-84-23д.
Дом за мъже в Лозево, централа –
5-54-65
Дом за жени в Черни връх - 05352/218*474
Дом за жени в Черни връх, шеф Красимира Орманова - 05351/23-22*
21-41*33-85
ЦДГ "Слънце" в Каспичан=Дом за деца от 3 до 7г., дир.Татяна Люцканова -05327/21-15
Донка Миланова - пенсионери-вдовци - 3-04-36
Георги Григоров, пенсионери - 6-36-84 д.
клуб на военноинвалида - 4-01-05
СМПХС, Христина Минчева –
6-52-81*6-78-76


УЧИЛИЩА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
Помощно училище, Мария Йорданова - 6-03-49
Оздравително училище, Донка Хинева -
800-318**5-04-98*088/684551
БЧК
бивш секретар Ивайло Пантев - 088/303529
Пламен Петров, шеф –
5-73-36*048/771073
Стилиян Станев - 048/835736
младежко - Драганова - 5-73-36

23:01 СИНДИКАТИ

Цоков - синд.гражд.обед. - 6-39-80
Соня Върбанова – 0887/ 930 236*3-60-87д., 6 69 92 сл. т.
Синд. на учителите, Р. Буковалова –
6-19-49*6-44-26*6-35-77*
6-01-04д.*087/527180*
048/878492
КНСБ, Вълчанова Ганка –
6-03-11сл.*089/687251*44579д.
КНСБ, земеделието, Светла Василева -
4-44-79д.*087/523170
КНСБ, Гинка Нейкова - 6-31-11
КНСБ, учители – 6-35-77, Трайкова
КТ "Подкрепа",
Иван Иванов – 0887/387800
Стела Методиева –
6-69-92сл.*087/427573
"Алкомет", председател на КНСБ Димитър Трифонов –
6-51-37*089/225779
"Алкомет", предс. "Подкрепа", Никола Йовчев - 4-11-16д.
Синдикална федерация "Металици"-КНСБ - 9884821*9170604*9170517
КТА "Мадара", Мария Дакева, КНСБ - 6-02-76*6-25-46д.
"Кабиюк", Иван Орманов, предс. на стачния комитет, и Георги Люцканов, синдикален лидер, централа - 5-70-57
КТ "Подкрепа"-жп.гарата, синдикална секция на транспортните работници - Сталин Ованесян -4-21-83сл.*4-29-06д.
КНСБ-жп.гарата Драгомир Драгнев –
4-41-88-чрез централа
КТ “Подкрепа”, федерация “Лека промишленост” – 02/9876880 и 9817261

22:59 РЕЛИГИЯ

Хошгюн Насуф, шеф на татарите в България – културно-просветна организация “Асабай” – 0899/818358, живее във Вятово
Сержан, пак татарка, но от Добрич – 0889/944431

МЮФТИЙСТВО

Мюсюлманско настояьтелство 802 875
Осман Исмаилов – 5-02-59*
800-287*0889/574350, д.т. 609-27
Едвин - 088/765875
Неждет Мурат - 098/657106
Дъщеря на Неждет Мурат – 0887/931091
Бейхан Иляз – 802-875, 0888/680105
Месут – областен мюфтия 0889/997293
ЦЪРКВИ
Томбул джамия - 3-71-63
църква "Свети Три Светители"-
830-570*6-00-06
църква “Св.Вознесение”/до хотела/ -
5-56-15, 5-57-15
църквата “Св.Петър и Павел” във Велики Преслав – 0538/3678, отец Климент
главният секретар на Светия Синод, архимандрит отец Наум – 0888/950983
Таня Томова, нарисува икона на Св. Райко Шуменски - 830-585*4-41-38*
6-42-28д.
Отец Лаврентий - 832768
Муса Чолаков - В.Пр. за джамията -
0538/29-86
Колев и Ангелов, иниц.комитет "Св.Неделя" - 087/362507
Обединена божия църква, пастор Лазаров – 098/478747 нов!*5-20-38
Арменската църква, Гаро Гарабедян – 802-732
Евангелска петдесятна църква, пастор Пламен Василев, ул. "Цар Иван Александър"94*4-09-06*089/894858
Евангелска петдесятна църква, “Милостивият самарянин”, Маргарита Тодорова, пастор – 5-16-06*
098/672574*5-29-24
Дъновисти, Атанас Атанасов – 6-11-47, Марица 43, вх. 1, ап. 17, ет.6
Дъновисти, Таня Карова –
4-12-24*0888974735
Манол Драганов, за манастира в Златар – 6-44-50д.


22:57 ПАРКОВЕ, ПРИРОДА, ЛОВЦИ, РИБАРИ

Светослава Славова, пиар на РИОСВ – 0887/197407
Виктор Василев, орнитолог, преподавател в ШУ, за гаргите в градската градина - 0887/733813
Българско дружество за защита на птиците – офис Варна – 052/302536*0887/291746, регионален координатор Ивайло Иванов, а Виктор Василев е експерт по врановите птици

РУГ

Шеф Христо Христов – 800-703
зам.директор Тошо Геронтиев – 4-22-58д.*0888/882394, 800-705
бивш шеф Кирил Вълчев - 088/331966*800-703
инж.Петър Петров - 5-48-35
Георги Бодаков – 800-709

ЛЕСНИЧЕЙСТВО
Райчев 800 464, секретарка Златка, от Кладенец, ученичка на Милка
зам.директор Младен Минев –
5-63-98*5-48-34*5-48-16
Горско, Велики Преслав, шеф Иван Димитров
Паламара Найден Ангелов 0889/314289
ДИРЕКЦИЯ “ШУМ. ПЛАТО”
инж.Лидия Кунев –
5-48-14*5-70-34*088/842020
Дарина Иванова - 800 765

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “МАДАРСКИ КОННИК”
Вяра Кирилова - 048/867679

ЛОВЦИ И РИБАРИ
Георги Димитров, ловец - 2-21-96
Страхил Русев, рибар - 6-20-52
Йордан/на Елена баща й/, рибар - 087/581918
"Сара" ООД, Тошко Тодоров - 087/223576*5-73-96 - за риби
д-р Стоян Джамбазов - 048/835833

ЛОВНО-РИБАРСКИ СЪЮЗ
Славчо Димитров - 5-50-24, 048/790 811-актуален е!

ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО
Неделчо Ненов - 048/895492

СПЕЛЕО-АЛПИЙСКИ КЛУБ “ХАДЕС”
Маргарита Мирчева, предс. - 3-39-48д.

АГРОМЕТЕОРОЛОЗИ
шеф Чавдар Златилов - 052/300177
Царев брод, Пенка Тошева –
05315/20-72, 24-44

ПРИЮТ ЗА КУЧЕТА
д-р Валентин Атанасов - 6-53-18


22:54 АДВОКАТИ, СЪД, ПРОКУРАТУРА

Съпругата на Пламен Петков 098/412447, 802830
Георги Николов, адвокат от Добрич, случаят с Калоян – 0888/319411
Съд - 3-00-24 централа - Павлина, наказателни дела Окръжен съд –
850-302
Районен прокурор Милен Вълчев –
800-021*088/956936
Павел Иванов, окръжен прокурор –
3-10-72
Силвия Пенева, председател на Окръжния съд - 088/754345*3-00-21*
3-10-87 секретар
Диляна Петкова, Варненски апелативен съд - 052/222951*088/837903
съдия Свилен Станчев - 088/437064*


АДВОКАТИ
адв.Георги Панайтов - 800-045*
800-046*088/628202
адв. Деница Станчева, случаят с кръвта с хепатит С – 800-805*0887/548648
адв. Кантора на Недялко Ботев – 802-867
адв.Пламен Петков - 088/214812*
3-40-61
адв. Метин Джамбазов – 800-497
адв.Генчо Гатев - 3-01-10
адв.Стоян Обретенов - 048/952845
адв.Бианка Михайлова - 5-67-70
адв.Светослав Стаменов - 088/807499
адв.Светлозар Стоев - 4-33-66
адв.Даниела Русева - 088/331815*
800-369
адв.Момов - 0538/26-97 и Николай
Неделчев/държи плодохранилището и
ябълковата градина в Кочово - прегазено дете трактор в Преслав/ - 088/766587*родители на
детето Тунджай - 0538/37-60д.
нотариус Ася Николова - 088/706439
Николай Колев, адвокат на Петър Георгиев и баба Стефка - 3-50-08
адв. Силвия Пенева - 088/754345*
адв. Марина Върбанова, адвокат Илия Илиев - 088/849530*5-83-69
Живка, Жечка-Дивдядово, за убиеца Илия Илиев - 2-24-01
адв. Татяна Димитрова, адвокатка на
семейството на Деница - в Нови пазар -
0537/75-83
адв. Калин Янев, адвокат Илия Илиев - 048/880500
адв. Николай Драгиев - 088/339490

УБИТИ, ИЗЧЕЗНАЛИ, ДЕЛА, ГАДАТЕЛКИ
----------------------------------------------------
гробищен парк, Захариева - 6-13-00
Първо частно погребално бюро, Валентин Ефтимов - 088/214814*
3-00-90*5-53-50
Дарина- 088/818196*6-10-92*
6-50-03д.*4-63-34
Летия – 0887/699699
Юлияна, гадателка до Автогарата -
4-02-05
Фидес - 087/635423
Людмила - 087/489093*098/529892*
06573/37-74
Боряна - 088/328356*064/77804*48921
Надя Андреева, лекувала туморни заболявания, зарежда с енергия вода – 05515/31-64д./Камено/*0889/424529
Живка, Жечка-Дивдядово, за убиеца Илия Илиев - 2-24-01
Татяна Димитрова, адвокатка на
семейството на Деница - в Нови пазар -
0537/75-83
сем.Деница Пламен и Елена Петрови -
0537/48-05
Димитър - офицер в поделението в Нови пазар- 088/851504
Наско, за починалия ром в бургаския затвор, 29 май 2003 – 089/950924*
3-12-96д.
Витали Аврамов - 6-24-24
Петър Георгиев, баба Стефка - 5-94-12
д-р Костадин Хубанов, подкуп, УНГ, до м-н "Триумф" - 048/859183
Мерсинков, подпалвач – 089/692679
Трифонови, родители на убития в Мадрид Иван Росенов, майка Веселина - 6-96-64д., "Цар Освободител" 1, 6 ет., 34 ап.
Мартин Руженов, уч. в ЕГ, за самоубилия се Диян на "Ген. Драгомиров" - 088/842041
д-р Пламен Дечков, опожарена кола в Троица - 048/978630
Янка, дъщеря на убитата Радка Иванова от Мътница - 4-39-07д.


22:52 ПОЛИЦИЯ
Красимир Милетиев – 098/762451
Мишо, СОТИ – 0898/710051
Найден Николов, 007 – 0888955802*6-00-07
Шеф РДВР Диян Нанов - 800-616*
0887/745717*800-594-директен
началник служба "Полиция", майор Валентин Александров - 800-595
началник РПУ-Шумен, майор Галин Славчев - 543/в.523*в.201*087/749861
дежурен РПУ-Шумен - 5-72-21
РДВР-Търговище, говорител Данчо Цанев-6-65-77*088/571751
НАСКО ЦАНКОВ – 088/621424
полк.Недялко Ботев - 087/800837
подполк.Любо Христов – 0886/319154*
Георги Мирчев-Съра – 7311128867
Брат му Свилен Мирчев-Съра - 7708188785
лейт. Христо Веселинов - 088/531959
РПУ-В.Преслав, шеф Маринов - 99538/20-34*088/750339
РПУ-В.Преслав, централа – 0538/25-03

комисия за борба с противообществ.прояви на
малолетни и непълнолетни, Боряна Мирчева - 6-35-43*4-40-32*4-00-91*
3-01-79
ДПС, Загорска или лейт. Илиев - 543 -
ДПС, кап. Стоянов – 0888853565*4-70-71д.
ДПС, Петкова, говорихме за Сашо Рекета

ПОЖАРНА
Пожарна - 800-671*543/425
Районна служба ПАБ, началник кап. Иван Иванов или кап. Васил Колев –
5-53-64


СЛЕДСТВИЕ
Крас. Кръстев, н/к Следствена служба-543/422
Станчев, следовател - 088/437064
кап.Николов, следовател във военна
прокуратура - 5-50-08
Веселин Богдански, НСС - 543/363*088/855182
н-к Н'', Димчо Димов - 543/404*088/855498
следовател Иван Димов - 088/436810
следовател София Радославова, изнасилвания - 6-77-83д.*088/425671*
543/305*850-515СЪДЕБНА МЕДИЦИНА
д-р Галин Вачков, д-р Владимир Владов - съдебни лекари - Владов - 087/471793*800-741
- съдебна медицина*д-р Вачков - 098/557845


ВОЕННИ

Военният прокурор Димов – 5-61-98д.

Пресцентър на МО 02/922 00 59 и 0886/439 300 Петя Костадинова, говорихме с нея, когато идва Свинаров за участие в ТИП ТОП
Николай Крумов, знаменосецът на НАТО – 0887/762385
Касим Мохамед Галеб Лабуза, оня от Йемен във Военното – 0888/640108*009761325652 и 00976132473
Шаренков – това е шефът на курса за чужди езици, който ни свързва с Крумов – 0886/105028
Пламен Цонев, ВО на НВУ “В. Левски”
д.т. 687 05 и сл. т. вътр. 476 или 473
Васко Александров, баща на наше момче в Кербала, Софийско шосе 12, вх.Б, тел. 5 06 43,

Николай от Генщаба Варна –
0887/640 294
Ралица от Генщаба 089/623609
Съпругът й, който работи в Босна – 087/941482
Военно окръжие, подп. Красен Колев- 5-52-64
Военен отдел - 5-51-53
шеф полк. Венко Илиев – командир на дивизията и шеф на учебна база “П. Волов” – директен 800 300*6-35-98*
6-04-52*5-80-41*0889/313252
ком. дивизия подп. Иванов 830-425
военен стол, шеф - нев - 088/339550
Военно училище - 5-75-51 централа
ВУ, стар началник полк.Радослав Узунов - 5-74-63*д.4-18-31*088/792304
ВУ, зам.ректор на национ.военен университет полк. Андрей Андреев –
0888/792304
ВУ, ген.Иван Динев - 048/790335
ВУ, полк.Иван Цонев –
5-75-51/217*048/777708*088*398023
ВУ, полк.Димитър Събев - 5-75-51/216
ВУ, пресаташе кап. Найден Найденов -
5-75-51/в.250*088/296792
ВУ, вътр. 264 - Тошко Иванов*
4-67-96д.*в. 266
ВУ, вътр. 394 - Наско Атанасов
ВУ, Таня - 5-04-10
база в Балчик за АТС, о.з. полк.Петко
Петков-0579/7-60-98 и 0579/7-21-40/228
Военен клуб, Светла Овчарова –
800-902
Военен клуб, Свилена Иванова
- 3-20-16*3-20-18*048/875089
Чипченкова Дария, проф.войници –
3-61-52
Съюз на ветераните от войните, Пеньо
Симеонов - 6-11-39 д. - почина отдавна
Съюз на офицерите и сержантите от запаса , о.з. полк. Борис Цоков –
6-39-80д.
Съюз на военноинвалидите, Стефан Димчев - 4-51-80д.*4-01-05*0888830949
Съюз на ветераните от войните в България, о.з.полк. Иван Бончев –
3-66-19
о.з.подп.Велчо Кънев - 6-09-39
о.з.полк. Денков - 6-15-82
о.з.полк. Зиновиев - 6-09-11
о.з.подп. Пано Иванов - 4-32-59
Дивизия, началник полк. Хараланов –
6-04-52
Дивизия, Андонов - 6-04-52/297
военен комендант подп. Минев –
5-50-42
ОСО, "Войнтех", шеф полк.Веселин Шарбанов - 5-50-10
ОСО, Валери Вълчев, инструктор стрелба - 6-15-22д.
ГВК - 3-20-18*3-20-16
Вълчо Вълчев, за пенсионирани о.з. -
048/859544
Мишо Йорданов - 6-42-55д.*098/493647
5-75-51/446
дружество "Традиция", Пламен Събев -4-40-51*048/995203, събират огнестрелни оръжия
фондация “Ресурсен център”, Тодор Димов, дават кредити на съкратени военни – 02/9433245*02/9443031*089/627500сл.*098/487499 - личен
полк. Гавраилов баща на момчето ни в Кербала 098/76 44 95

СЪД
Вичева, в районен съд, за делата –
3-01-26

22:46 ПОЛИТИЦИ, ПАРТИИ

Желю Желев - 088/714025, телефон във фондацията 988 54 02
ДСБ, ген. Атанасов – 0899/854444
0898*626212 Найо Тицин

ОИК – 800-631*5-48-79

НДСВ
обл.клуб, Пепа Георгиева - 5-53-73
приемна, Валери Зарков –
6-58-97д.*800-565
Юлияна Дончева - 098/503053
Новото време, зам.председател Красимир Антонов - 0899300013
Светльо Спасов - 088/673808
Ники Николов, сътрудник на Спасов – 0887/869582
Борислав Борисов - 088/452845
д-р Йовчо Добрев - 048/771748
обл.координатор Даниела Русева - 0888/331815*800-369
общ.координатор Шумен, Илия Вичев – 0889/438853*800-526
Стефан Стефанов, координатор за Козлево, 0887/784254 и 0888/550467
Марина Димитрова – кандидат за кмет на Цани Гинчево – телефонът е на приятеля й – 0888/653506
Александър Върбанов, кандидат-кмет в Нови пазар – 098/431043*0537/5694
Стою Стоев, общ.съветник – 0889/522182
Анели Чобанова - 0889427506

БСП
Предизборен щаб – 800-401, пресцентър 831 731
Румен Петков, зам.-председател на БСП 0887/974130
Димитър Дъбов-0887/218356*048/9322375-23-35*
800-680*5-20-77д.*5-23-77 - приемна, в петък
Красимир Костов, сл. т. 4 71 36, 0898/391 153
Радо Гичев – 0886/319490
на Стоил Казаков сина му – 0889/289332
Родин Русев, кандидат-кмет – 048/960234*43-42 сл. Във В.Преслав*0888/906741
централа - 5-50-15*5-51-15*
800-268
Николай Калев – 5-07-31д.*087/652063
Максим Иванов - 088/202868
Пламен Петков – 3-40-61*0898/485732
Красен Костов - 5-65-24д.
Валентин Захариев - 6-71-98д.
Божидар Димитров - 0888/919701
Фильо Чакъров - 6-38-50д., бивш 1 секр. на ОК на БКП
Георги Начев - 02/9521588д., бивш 1 секр. на ОК на БКП
Юри Аврамов - 5-60-74д.
Бранимира Тодорова - 089/350803


ДПС
Юнал Лютфи - 048/771852*088/530091
Наим Наим - 087/215894
Емел Етем 0889/990 981
Сабри Галиб – 0888/684 401, д. т. 800 708
Катя Иванова, канд.кмет на ДПС –
5-70-19 – в “Български имоти”, 0888/856876, 0888/686736
Дилбер Мехмедали общ.предс. -
5-73-56*4-46-54д.*
6-05-78*0887/228180*
048/775312
Ебазер Реджеб обл.предс. -
088/946619*0537/39-75
Сабри Галиб - 088/328744
Сабиха Ефремова - 3-58-20д.
Венец, Кахри Ибрахим - 087/396106
Никола Козлево, кмет Неджиб Курт - 088/954823
Никола Козлево, секретар на общината Скендер Реджеб – 0888/677535

СДС

Надежда Михайлова - 0888884484
Петър Рафаилов - 088/410100
д-р Христо Таракчиев - 048/303750
централа - 5-50-07*5-74-49*800-331*800-304
Багрянов - 5-51-71 в кооперацията*
3-41-31д.*088/303700
Нови пазар, Галина Антонова и зам.шеф на областното ръководство - 088/348632*0537/30-25*0537/74-25
Стефан Дюлгеров - 088/626275
Маргит Цанев - 088/230797
Николай Йонков - 048/931320*088/611616
Желез Железов - 088/456517*0538/2303д.
Димитър Абаджиев - 088/405130
Никола Николов - 088/570699
Свежен Богданов - 088/235599
Антонин Горчев – 098/891340
Петър Атанасов на кариерата в Драгоево – 0899/837755
Русе, шеф на обс на сдс и онкохирург, Бисер Начев - 087/785748
Валя Велева 802 864 сл. т.


ДСБ
Васил Тодоров, нещо като говорител – 0887/747257

ССД

Асен Георгиев - 087/307283
Арх. Светлозар Тузсузов – 0888/687395
Калина Йочева - 087/279015
арх. Чина Тодорова, зам.председател - 0888/810767
ОБЩ- 088/202880

БДС “Радикали”
Секретар Донка Бяндова – 0888/318317
Кандидатът им за кмет е Теофан Димитров

БЗНС-НС, д-р Стоян Джамбазов - 048/835833
БЗНС-НС, Румен Йорданов - 3-20-32*
5-15-01

БСДП, Валентина Атанасова - 3-60-48, 4-61-07
БСДП, Радко Радев - 048/821677

БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ
Шефът им във Варна – 052/607997*048/825999

Циганите от ФОРО – клубът им във Витоша – 3-07-88

БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ “ЛИБЕРАЛИ”
Димитър Димитров, сега е шеф на “Ротари клуб” – 6-38-17*
830-686*0887/223911, 669-66 в Топлоснабдяване, д.т. – 588-68

"ГЕРГЬОВДЕН"
830-338*5-54-69*02/431-191*
02/437-641
PR- Нели - 0887715940
Иван Капралов - 0888/202858*
6-44-60д.*859-173сл. във "Фикосота"
Юрий Проданов - 0899/860768*
832-510д.
Ася Николова - 0888/706439*3-20-52
Артур Алтунян – 0899/897521
Росен Станчев – 0898/440028
Станислав – 0898/464158*801-448д.
Йорданка Цвеклева – 6-02-60сл.*048/832433

ВМРО
Явор Якимов - 088/470398*
5-64-05
кандидатът им за кмет Св. Петков –
3-20-05/Снежка Иванова е представител и на Партията на българските жени/
Атанас Ганчев, общ.предс. –
5-20-20
Илко Илиев, пресцентър - 088/449793
Нови пазар, Павел Рангелов -
99537/24-48д.


БЕЛПредизборен щаб – 801-821
Соня Бабева - 0889/636862*
6-51-86*5-28-28д.
зам.предс. Здравка Сафари - 088/513641
Форум "Женска солидарност",
Катя Кайрякова - 0889/687186

НДПС
Гюнер Тахир - 088/230770
Еркан Чобан - 088/202855

БКП, Ангел Бойков - 3-12-54
БЗНС-НС - 3-20-32, Петко Загорчев –
4-22-04д.
БЗНС на Г.Пинчев, Ивайло Иванов –
6-86-97
БЗНС-НС, обл.предс. Румен Йорданов - 5-15-01д.
БЗНС "Ал.Стамболийски", Цветана Маркова - 3-10-46
Бълг.земеделско национално сдружение - 5-54-25
БЗНС, Иван Иванов - 6-86-97
Национално сдружение БЗНС на Яне Янев - 088/543754
Областен координатор Магдалена Божанова
Кандидатът им за кмет Румян Масларски – 098/389166
Милко Михайлов - 6-30-42
Българска единна социалдемократическа
партия - предс.Попов - предс.на
обл.ръководство Цветана Георгиева -
6-52-65д.
БеСДП, зам.обл.предс. - Найден Недялков - 4-48-18*048/919327
БеСДП, секретар - Силвия Кантарджиева - 5-27-03
БеСДП, общ.предс. Христо Драголов -
048/772775
БСДП на Петър Агов, обл.предс.Марин Илиев - 5-23-63д.
БСДП на Петър Агов, общ.предс.Д.Димитров - 4-18-10д.
БСДС на Нихризов, Кирил Ангелов –
4-41-44д.
Обединен блок на труда, Димитър Кирев - 3-50-33д.
"Нов избор", Иван Джобков - 4-32-76д.
"Нов избор", Пламен Петров –
4-60-94сл.
Гражд.обединение "Шумен",
Тодор Димов - 4-12-21д.*088/810736
БББ-Жорж, Сергей Стойков - 048/925011
Блокът на Жорж, кандидатът им за кмет арх. Красимир Генов – 0888/538295*832-114
БББ, Гичо Христов - 4-11-65
Отечествен съюз, Димитър Вълканов - 6-21-78
Български антифашистки съюз, Дим.Мутафчиев - 5-52-54
БАС, Христо Ковачев - 6-82-41
ПК "Екогласност", М.Димитрова –
6-27-24
Демократически алианс, Иван Иванов - 6-24-32
Политическо движение "Социалдемократи" на Камов, Димитър Каракашев - 05310/565*
5-21-41*048/970368
Българска работн.селска партия,
Татяна Пенева - 5-72-65
Зелена партия, Панайот Калудов -
3-11-21*088/682671
партия "Свободна България",
Севдалин Гюдженов - 048/872146
Българско земеделско национално сдружение -Чавдаров - 5-54-25
Евророма, Пенчо Захариев - 088/303800
Бирена партия, Стефан Бобчев -
5-68-98*995332/24-66
Съюз на тракийските дружества, Златко Попчев -обл. и общ.председател - 4-78-65
Съюз на репресираните, Цанински –
6-35-19*6-45-54д.
Патриотичен съюз "Защита", Енчо Енчев - 5-02-79д.
партия "Свободна България", Алеко Асенов - 088/592973* 6-79-24 офис
Съюз на офицерите и сержантите от запаса, Борис Цоков - 6-39-80
Партия Демократичен конгрес, Борко Кючуков, зам.предс. - 088/856001
Център за изследване на полит. процеси, Илияна Донева - 3-60-85сл.,
5-38-56д. И на Георгиев - 3-20-39сл.
Васил Дончев - 6-65-86д.
Рахим Рахим - 6-29-32*3-73-96д.
Дончо Американеца - 048/866683
Христо Иванов, депутат, поч.предс.на
гражд.дв."Съвест" -048/824639/или 34/ или 02/986-25-78*02/997-62-05
Тодор Деянов - гражд.движение "Съвест" - 02/253-252
Хелзинкски комитет - 02/956295 и факс 956289
Българско сдружение за честни избори и граждански права, Разград, Георги Милков - 0899187068

22:44 ОБРАЗОВАНИЕ

ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ
бивш шеф Пламен Маджаров - 088/978622
централа - 800-373
шеф Добромир Добрев - 4-10-69*
4-10-86*0888/978622
зам. Юлиян Тодоров – 5-50-19, в. 215
Стоян Боянов спец. орг. и упр. на
средното образование - 4-10-76
Николай Русев, ст.експ. по история и религии - 4-10-78
Илка Димитрова, ст.експ. по химия –
4-10-78
Христина Баева, ст.експ. по физика –
4-10-85*0887/891544
Мадлена Христова - 4-10-78*
4-07-46 д.
Галя Дончева, експерт - 4-10-78
Радина Димитрова, експерт БЕЛ –
4-10-93
Григоров, информационно осигуряване - 4-10-93
Радостина Кунчева, експерт по руски ез.- 800-373*5-78-67д.*087/492573
Николай Спасов, ст.експ. физ.възп. и спорт - 5-53-09 в. 207, 0899/944591
Гюлка Калева - 4-10-85
Разград - Мануел Василев-
2-53-06*2-84-14


УЧИЛИЩА
Университета в Тараклия 00373 294 2 41 40, ректор Иван Червенков
На Червенков 00373 22 22 58 79 и 00373 22 28 10 79 в Кишинев
Дочева – 0889/189701, обадиха се на Херолд, че дипломите на абитуриентите нещо не са наред

СДУ "Нювваб" Хасан Мустафов директор - 5-48-04*5-48-06*
5-01-92*0888*998264
училища "Европа" - 830-949
училища "Европа", Атина Маринова - 4-70-87
Частно училище, Венкова - 6-45-53
Частно училище, Иваничка Йорданова - 6-71-42д.
Училището в Дивдядово, директор Стефан Баев – 2-2136сл.*0889/102873
Хуманитарна гимназия - 6-00-18
Хуманитарна гимназия, шеф Валентина Тодорова – 0887/386584
Хуманитарна гимназия, руски език Мария Цанева - 088/597446
СОУ “С.Доброплодни”, шеф Соня Марчева – 6-05-33
СОУ “С.Доброплодни”, руски език Елена Станева - 6-32-56д.
СОУ “С.Доброплодни”, Уляна Йорданова, класна на сляпата Нурел – 6-63-74д.
СОУ “С.Доброплодни”, Ана Виденова, по химия – 6-75-04д.
СОУ “С.Доброплодни”, Полихронова преподава БЕЛ – 4-67-97д.
Езикова гимназия, Георги Георгиев –
6-01-53*6-00-61
Езикова гимназия, учител по история и география, Надя Христова - 5-79-95
Второ ОУ, базовото - 6-35-19
Второ ОУ, Явор Якимов - 089/997686
Второ ОУ, Николай Николов - даскал по руски и история, конфликти –
3-30-64д.*089/203822
3 ОУ, дир. Илка Карева – 802-367
ПМГ, 5-50-04, шеф Ваньо Георгиев - 0887/654006
ПМГ, учител по история Виолета Маразова - 4-41-48
ПМГ, Христина Цанева, ученичка –
4-07-27
ПМГ, Ростислав – вундеркинг – 3-31-92д.
СОУ "Трайко Симеонов" - 3-51-54*
3-51-10
СОУ "Трайко Симеонов", Димитричка Димитрова, директор –
3-51-10
СОУ "Трайко Симеонов", Веска Кръстева - 6-62-06д.
СОУ "П.Волов", Ема Радушева –
802-653*0888/539972, 83 10 66 д.т.
802-651сл.
пом.директорката Илияна Димитрова – 802-531
Тошко, със счупеното чене – 5-04-33д.
СОУ “П.Волов”, Тодор Илиев, прогр.РАМО - 4-64-02д.
СОУ "В.Левски", Царинка Жечева, дир. – 6-35-30*3-51-67д.
Пенчева, дъщеря й Маргарита Стефанова имаше проблем с Царинка от СОУ “В.Л.” – 4-60-05*
5-60-93*087/734037
VI ОУ Янка Минева, дир. - 5-69-13
Оздравително училище, шеф Донка Хинева - 5-53-32*5-04-98д.
Пом.у-ще, Мария Йорданова, дир. –
6-03-49*6-03-93*6-86-88 в интерната
Пом.у-ще, Пламен Минков, зам.шеф по адм.стоп.дейности – 6-03-28 и 0888/766496
Строителен техникум, шеф Стела Лалова - 4-31-84
Строителен техникум, учител по философия Даниела Маринова - 5-35-22
Техникум по съобщения - 6-00-73
Техникум по съобщения, учител по история Мая Бешевлиева-Хуммел –
5-61-21
Селскостопански техникум, шеф Снежина Христова - 6-45-66
Общежитие на селскостоп.техн. –
6-38-95
Техникум по икономика - 800-326
Техникум по икономика, директор Верка Недева
Техникум по икономика, Катя Белчева, учител по БЕЛ – 0899511238
Педагогическият съветник там Деница Маринова – 0899/865904
Техникум по икономика, Аделина Пенева,учител по история и философия - 5-11-25
Механотехникум, Стефка Томчева –
6-99-95
Средн. общежитие "Младост", Бонева - 6-68-72*4-31-19

ОТБОР ЗА ДЕБАТИ от ПМГ – Ася, Деница, Биляна, ръководител Надежда Цочева – 5-02-83 д. На Биляна
Асоциация Дебати, Пловдив, председател на УС - 032/623224

Медицински колеж директор Соня Тончева 830 553, 830 554
0888/ 348554

УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА
СОУ, Никола Козлево - 05328/21-88
СОУ, Никола Козлево, учител по философия, Люба Постомпирова - 05328/21-88
СОУ "В.Левски", Нови пазар –
0537/21-18
СОУ "В.Левски", Нови пазар - учител по история Димитринка Мирчева - 0537/63-77
СОУ "В.Левски", Нови пазар, ученичка Людмила Ангелова –
0537/65-29
СОУ "Хан Исперих", Нови пазар - 0537/20-96
СОУ "Хан Исперих", Нови пазар, учител по история, Пенка Кашмерова - 0537/33-84
Техникум по промишлен и енергиен монтаж, В.Преслав - 0538/20-73
Техникум по промишлен и енергиен монтаж, В.Преслав, учител по история и география Светлана Димитрова - 0538/41-37
Техникум по селско стопанство, В.Преслав-0538/24-01
Техникум по селско стопанство, В.Преслав, учител по история Деница Вичева- 0538/20-73
ОУ "Св.К. и Методий", В.Преслав- 0538/22-49
СОУ "Черноризец Храбър", В.Преслав - 0538/20-39+учителка по история Йорданка Кръстева - 29-66
СОУ "П.Хилендарски", Върбица - 05391/21-42+Добрин Николов, учител по история - 21-42+Веселин Димитров, ученик - 26-88
ОУ "Отец Паисий Хилендарски", Плиска, шеф Мария Маринова
Техникум по транспорт, Велики Преслав, дир. Хрисимира Георгиева
СОУ "Кирил и Методий", Нови пазар,
директор Снежана Райкова - 0538/21-18
СОУ "Г.С.Раковски" в Каолиново, шеф Грозданка Марчева –
05361/22-53*831-380д.
Петков, директор в Мътница у-щето-
4-65-50д.
НУ-с. Наум, директор Нехриман Заид – 05362/376сл. и 0889/993538
НУ-с.Гусла, директор Шерифе Ехлиман – 05363/365сл. и 487д.
ОУ-Каменяк, Любомир Лалев – 5-73-03д.
Нова бяла река, дир. Хава Идризова – 05391/29-58д., 21-05сл.
Тимарево, директор Маргарита Тодорова – 05341/20-10сл. и 6-47-76д.
Студеница, Недиме Хюсеин – 05349/239сл. и 5-16-97д.
Сини вир, директор Халил Саид – 05364/226сл. и 227д.
Осеновец, директор Ивелина Иванова – 05343/21-41сл. и 6-19-71д.
Миланово, директор Емил Манолов – 05335/217сл. и в Преслав – 34-31д.
Венец, Беркант Чауш – живее в Изгрев – 05343/20-40 сл.

ДЕТСКИ ГРАДИНИ
ЦДГ 25 "Братя Грим", Евгения Цветанова - 6-13-75*0898/563827нов
ЦДГ 34, единствен член от Шумен на
мрежата на асоциирани детски градини и училища към ЮНЕСКО, дир. Димитрина Минева
ЦДГ 1, ЗайкинаИЗВЪНУЧИЛИЩНИ
Ученическа спортна школа, Владимир Пенчев - 6-44-38
клуб "Уницеф", Таня Ненкова - 3-40-10,
3-50-61, 5-58-58д.
Сдружение "Предтечи", Таня Ненкова - 3-40-10
училищно настоятелство Петър Синджирлиев-6-99-95*3-31-93

Русенски университет, Трифонов, пиар – 0886/618984

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Кремена, състудентка – 0887/782122
Пламена, стажантката, от факултета по журналистика – 0889/175623
централа - 830-495
Рости – 830-360*0899/901900
бюро Студентски труд, Иляна Дайчева – 4-40-26
фак.хуманитарни науки - 830-367*
830-391
фак.матем.и информ. - 830-392
фак. по природни науки - 830-349
Педагогически факултет - 830-322
Варна - 301-241
Добрич - 058/2-02-48*2-77-78
справки - 6-29-57
Жени Станкова - 6-43-19*6-82-38д.
бивш ректор проф. Галин Петров -
048/821672
ректор проф. Добрин Добрев –
830-350*088/688806*0899/901901
зам.ректор доц. Станимир Станев-
6-31-48, 0889/739 708
доц.Кина Вачкова, председател на общото събрание - 4-71-28
доц.Дияна Кюркчиева - 4-71-28,
6-31-71 факс, 5-24-76д.*088/661101
доц. Малчо Малчев - зам.ректор -
0899/ 901 903, 3 64 38 д.т.
гл.ас.д-р Николай Николов от Катедрата по български – 0886/213310
н-к "Учебен отдел" и шеф кандидат-студентска кампания,
гл.ас.Маргарита Бонева - 830-370*830-495, в.114*в.252*6-77-14д.
деканат филологии - 830-391
Никола Зяпков - 6-30-90
Галина Семова - 6-43-19*4-26-25д.
Боряна Николова, за стипендии –
6-21-89*6-31-51/262
студентски съвет, зам.пр.Васил Тодоров - 6-21-89
студентски съвет, зам.пр.Мирослав Кацаров - 088/567154
студентски съвет, Васко Василев -
087/747257
студентски съвет, Али Алиев – 098/559740
обсерваторията, Драгомир Марчев – 830-495/185*0888/356551
гл.ас.Николай Узунов, физик -
6-31-51/133*6-74-07д.
проф.Тотю Тотев - 6-31-51/175 или 167*5-28-97д.*088/930990
доц. Иван Лазаров – 0888/858508
доц. Ивайло Петров – .
доц. Димитър Игнатовски –
6-05-42д.*4-06-04*
088/214826*088/930619
доц. Георги Колев, шеф катедра “Соц. Педагогика и обществени науки” – 048/939478*830-322*830-397
младежко ДПС, Сергил Денис - 088/725406
Цанко Цанев, пресл. кн. школа -
6-31-51/294*4-43-88д.
проф. Румяна Йовева - 6-30-90д.
Магдалена Костадинова –
6-85-86д.
доц. Лучиян Милков - 4-10-33д.
гл.ас.Красимира Колева - 5-65-95д.
Добреви Елка и Добрин - 4-26-33д.
доц.Цветана Георгиева -087/493547
Мильо Петров - 831086
Ст.общежития и столове, Св. Вацов – 830-309*088/384319
Студентски дом - 5-52-65

Доц. Велизар ..., говорител ВТУ – 082/888355


РАЗНИ
Градски ученически парламент, Илиана Петрова - 5-04-94д.+Силвия Лъчезарова – 6-82-82д.+Валя – 4-20-77 и 0899/531221*Валя – 4-20-77 и 0899/531221
учен.организация "Лейн", Даниел Сотиров - 5-80-70д., ученик в ПМГ, 11 кл.
Център за косм. изследвания, Живко Жеков - 3-40-18
Център за ученически отдих и туризъм, Сийка Чилингирова, Виолета Иванова, Цонка Петрова - 800-313*
800-314
Съюз на учените - 5-00-56*5-21-41*
5-62-93
СП "Столове", М. Ковчазов - 5-70-03
клуб "Дебати", Кирил - 6-91-92
Дом на учителя, Сн. Узунова - 5-50-19


22:41 ОБЛАСТНА УПРАВА

централа - 6-29-32,
пресаташе Дима Кавалска – 0887/687398*098/788341*830-803
бивш прес Христина - 0888/537701
бивш прес Милена – 0898/895796
бивш прес Ростислава – вече в ШУ - 830-309*088/873168*3-69-77д.
Александър Върбанов спорт – 0898/431043,
Екс обл. Владимир Владов –
6-99-85*088/376117*0887/935972
екс обл. д-р Йовчо Добрев – 089/210210*089/517574-не*048/771748
Али Хюсеин, бит от брата на Добрев -
0538/40-63
сина на Али - 087/452084
обл.управител Нора Чалъкова -
6-99-85
мъжа й – Николай Симеонов – 0888/779872
Ники Николов, беше главен секретар за кратко – 0887/869582
Драгомир Карабелов, строи нещо на платото, от областната ни отказаха информация - 0887374778
Кирил Кирилов, беше главен секретар преди Ники – 0889/721404
зам.обл.управител, Ебазер Реджеб –
6-88-02
нач.отдел "Административен" - 6-27-85
гл.експ.о/л "Държ.собственост", Жана
Грозданова - 6-12-76
Васко Димов - 6-29-32, в.38
Хрисимира Христова и Николай Димитров – 6-27-85 – за безработни ще чистят входове
Областен съвет по етнически и демографски въпроси, Вежди Хасан и Жулиен Русев/отговаря за ромите/ -
6-29-32* мобилен на Русев – 0888/880788

ПЪТНА ОБСТАНОВКА - Пенко Йончев, секретар на областния съвет по сигурност - 088/829659*6-29-36
"ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА"
Александър Недеков - 048/886917*
5-74-64*5-51-87 - община
Краси Косев - 048/838948* 57353 55013 57464
ПЪТНА ОБСТАНОВКА-Пламен Йотов - 5-73-53

22:38 ОБЩИНА

централа - 800-400*542/*5-5-2-41

пресаташе Мариела - 800-624сл.*
5-53-10д.*098/293771
н-к о/л "Протокол и връзки с обществ.",Недко Недев –
800-650*089/682149
Христо Христов, омбудсман –
5-68-16*6-02-92*6-37-28
Цветелина – 542/250
Марк Джаксън, доброволец от Корпуса на мира – 800-621*0886/712417


КМЕТ
кмет Шумен, Веселин Златев -
088/608885*088/858555*800-010сл.
Секретарка Дима Костова - 088/608885*800-810
Живка Димитрова, Жалби - 5-54-41
главен юристконсулт, Светла Керанска - 5-51-37
НСОРБ, Мария Куманова – 02/9800304*02/9800313*0888/383081*
www.namrb.org

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
предс.ОбС Шумен, Асен Георгиев - 088/202880*800-700*3-30-20 - "Фикосота"!!!087/307283
Юлияна Иванова - жена на Асен Георгиев - 048899878*5-75-13
кабинет на съветника, Елена Атанасова - 800-710

ЗАМ.КМЕТ ФИНАНСИ
Бивш зам.кмет бюджет и финанси, Николай Анастасов - 0888/430220
Зам.кмет Сюлейман Бакиев – 800-840*0887/307283
н-к сектор "Бюджет и финанси", Маринка Василева - 5-55-96
гл.счетоводител, Нина Иванова
н-к о/л "Контрол по бюджета и
стоп.дейност", Вилма Дечева - 800-610
Златко Механджиев, комисията за проверка на доходите и незаконнозабогателите - 5-54-30

ЗАМ.КМЕТ ПРОСВЕТА
зам.кмет просвета и култура, Донка Иванова - 800-850
директор дир."Просв., к-р и мл.д-сти",
Найден Косев - 800-660
н-к о/л "Просвета и култура", Живко Желязков -5-55-82*087/203267
о/л "Просвета", Дарина Янкова
- 5-51-16*542/356
о/л "Просвета", Тонка Друмева - 5-53-06
о/л Просвета, Радославова, отговаря за храненето в детските градини – 5-52-43
н-к сектор "Култура", Иван Цингаров -
5-74-89*048/932423
специалист "Култура", Стилиян Стоянов - 800-628*0898/552717
специалист "Култура", Милена Накова- 800-627
специалист "Култура", Албена Бабева- 5-72-23*0889/306694
специалист “Култура”, Красимира Александрова – 098/656845
специалист "Култура", Краси Савов - 800-627*088/245692
експерт спорт и млад.дейности Даниел
Даулов - 542270*0887808389
експерт вероизповедания, Сашка Мундева - 5-51-45, 542/348, мъжът й Алеко - 3-48-89д.
Експерт вероизповедания, Филиз – 0887/493067

ЗАМ.КМЕТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
зам.кмет здравеопазване и соц.дейности, д-р Емилия Станчева - 800-860*088/533623*542/286
директор дир."Социални дейности
и здравеопазване", д-р Мима Папазова - 800-670*0888/827619
Диана Севева, мл.експ. "Жилищно настаняване и координация с БТ към дирекция "Социални дейности и здравеопазване" - 5-55-87
Татяна Петрова, експерт социални дейности - 5-55-87
Звено "Стопанисване на общински имоти", Кирил Илиев - 5-50-75*5-52-77
Димитричка Николова, гл.счетоводител на "Общински жилища и имоти" –
5-71-37
дирекция "Общински имоти", Копринка Димова - 5-74-73
управител на Ядрено-магнитния резонанс, д-р Злателина Джендова -
4-07-80д.*088/830469*830-630*830-631
Лъчезар Симеонов, директор “Стопанска дейност и столове” – 0888/971307*5-48-47
Гише за инвалиди във Фронт офиса, Емилия Енчева – 542/361

ЗАМ.КМЕТ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И СТРОИТЕЛСТВО
зам.кмет стопански дейности, инж.Марин Кунев- 800-830*542/206
зам.кмет ТСУ, Сотир Сотиров –
800-870
директор дир."Устройство на териториите" и гл.арх.Дияна Стефанова - 800-870
Бонка Ангелова, инвестиционен контрол – 5-72-93
Инж. Тодор Тотев – ст.експерт в дирекция устройство на териториите – 5-52-38*0887/890800
Деница , гл.спец. Незаконно
строителство към дирекция "Устройство на териториите" –
5-75-44*6-38-88д.
дирекция "Строителство и екология", Ясен Радославов – 098/581064*542/255*5-52-72
за уличното осветление - Светла Минева
Румен, "Денима" - 089/428706
енергиен проект - инж. Румен Василев -
800-043 и 048/957009 "Светлина" ООД
За проект "Красива България", Ангел Новков - 5-73-35*542/325
директор дир."Стопански дейности", Христина Табакова - 800-640
н-к о/л "Инвестиции, техн.инфраструктура и
екология", инж. Момов - 800-622*
088/305679
Жанета Георгиева-Добрева - 800-621
Бонка Ангелова - инвестиционен контрол - 5-72-92*542/326
н-к сектор "Търговия и лицензи", Пламен Стайков - 5-69-27, 5-70-12
Наредба 1, Румен Захариев, гл.експ. контрол на обществения ред, търговия, туризъм и защита на потребителите –
5-72-81*542/300
Наредба 1, експерти Марков и Радев –
5-52-11
Наредба 1, експерти - 5-54-15
н-к отдел "Приватизация", Росица Антонова - 800-630*088/662005
н-к о/л "Общинска собственост", Иван Кънчев - 5-51-09
инж. Веселина Великова - ст.експ. "Пътища" - 5-75-81 и Милка Георгиева - 089/698433
"Озеленяване", Виктория Петрова и Елка Димитрова - 542/305*5-75-81*
5-52-82
гл.експ. "Транспорт и съобщения",
Димитър Димиев - 5-54-40*087/203831
Хаджидимитров, поддържат светофарите - 0887272669

СЕКРЕТАР
секретар, Жечко Жечев - 800-890
директор дир. "Адм.правно обсл. и местно самоупр.", Таня Костова –
800-620*048/968940
н-к о/л "Адм.-правно обсл. на населението", Галя Захариева - 5-73-70
н-к о/л "Административен", Б.Ахмед - 800-625
отдел "Човешки ресурси", Мария Евтимова - 5-52-13
Маринка Василева - 5-55-96
домакин Григор Григоров - 542/370
Кънчо Кънчев, управител бюджетна дейност "Охранителна дейност" в общината - 800-623
кучешки приют - 6-69-34
охрана на вилната зона – “ДАГА С”, Йордан Йорданов – 830-696*6-34-80*
6-36-91 д.
"Паркинги и гаражи", Свежен Богданов - 6-27-67*088/235599

РАЗНИ
"Красива България", Варна, офис - 052/609171
Бизнес инкубатор - 800-629 и 800-634/бивши 5-54-39 и 5-49-70/
Имотен регистър - 800-631/стар 5-50-02/
Зала 304 - 800-632/стар 5-48-78/
Б. Петров, н-к отдел "КБСД" - 800-633/стар 5-50-55/
Марк Потс, Корпус на мира - 088/860103
Сара Пирийн, Корпус на мира -
4-53-64д.
Рени Данаилова, към Корпус на мира -
4-53-30д.

22:35 МОНОПОЛИСТИ

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ "
Росен Иванов – 800-507*087/840385
Неделчо Йовчев - н-к язовирен район "Тича" към "Напоителни системи" - 0538/26-95
Национален институт по метеорология и хидрология при БАН, Варна, агропрогнози - Чавдар Златилов - 052/301856 и 302247

"ТОПЛОФИКАЦИЯ"
шеф Юлиян Тодоров –4-70-03*0888/829165
Кр.Салабашева – 4-71-03
н-к о/л "Топлоснабдяване", Христов – 4-71-07
н-к о/л "Пласмент", Узунов - 6-68-81
прес - 6-68-05
аварии - 4-71-03*6-34-00
"Топлоснабдяване", за топл. счетоводство - 6-69-66

"ПОЩИ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ"
шеф инж.Йордан Йорданов - 6-22-22
Дияна Вълчева – 830-130
Инж. Панайот Лейков – 830-810, говорили сме за радиоточките по селата
инж. Михаил Михов, зам.началник - 830-800
Константин Лапотишкин, масова прив. - 800-366
клон 1, отдел Кореспонденция - 6-04-10 централа
клон 1, шеф - 830-532
Цент. поща, Весела Дамянова, за писма - 800-572
Цифрова автоматична телефонна централа, инж.Живко Жеков - 800 000
Цифрова автоматична телефонна централа, шеф Йорданова - 800-800
Цифрова автоматична телефонна централа - 800-100
инж. Иван Христов - 830-820
за тел.сметки - 5-54-88
Централна поща, Мариян Ангелов –
6-66-28*6-88-15

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ"
Варна – Елена Добрева, пресаташе – 052/667222*601142-факс*edobreva@elraz.varna.net
ексуправител инж.Петър Даулов - 088/889998
ексуправител Ивелин Илиев –
830-300*087/797879
управител Димитър Георгиев – 0889/284274 май
Светла Големанова, пресаташе – 832-730*4-41-12
гл.инж. Митко Ковчазов - 830-299

ВиК
Шеф инж. Св.Дамянов - 800-666*
4-06-57д.*088/457397*нов 0898656571
гл.счетоводител - 800-669
н/к отдел "Инкасо" - 800-663
техници градски район- 800-867
Далина Занкова, началник отдел
реализация - 800-663
Първан Тодоров - 5-75-87*048/866649
диспечери, за аварии - 5-48-20*5-62-13*5-20-35
н/к произв.отдел Йордан Вълчев - 5-53-20

БКС
Шеф Георгиев Георги - 5-72-33* 089/526741
Йонков Иван - 5-20-16
шеф "Чистота", Богдан Геров и Керанка Филипова - база Топхането – 5-75-07
Филипова - 048/761794
диспечери - 5-75-07
Евтим Евтимов, инспектор "Технологичен контрол" - 5-24-60*5-77-93д.
за зоопарк и озелe. инж. Жечка Георгиева - 5-24-60*0889/526 749
Маринова, за пари - 5-50-32


22:32 МЕДИИ
Иво Сиромахов – Шоуто на Слави – 0888/304374
Росен Петров – Шоуто на Слави – 0887/213863
Боряна – секретарка на Слави – 0889/568415
Велин, от “Вот на доверие” -
0886/82 77 15
Лорченков, Комсомолска правда, Молдова – 0037 3 2222 9662
Център за изследване на демокрацията - 9713000

Нери Терзиева – 0888/510016*02/9621029

Борислав Геронтиев, шеф на БНТ 0888/71 60 55


Жоро Неделчев, Плейбой, 0898/595929, редакция 851 89 84
/две моделки Кристина Станева 0888/295285 и Наталия Каракулева 0899/86 92 05 /

“24 ЧАСА”
Огнян Стефанов - 088/740573*02/9422600*1105
Юри Велев 0887/71 39 93
Живко Гинчев - 088/500826*0112*02/812031
Гери – 087/712207
Георги Милков – 0887/305452
Елица Гилтяй – 0888/406440
Руми Тонева – 0887/346212
Антоанета Хрисчева - 02/9422453
Венци - 087/754553*800-540*6-04-87д.
Кристиян – 098/259691
Тонка - 088/862553*800-541*6-88-13д.
Мустафа Егели - 00905355644313
Стоян - 089/918277
Кръстана - 089/739300*6-74-09д.
Марияна Йоргова - 087/850799
Виолета - 084/661051*087/573127*
2-64-32д.*08326/432 в Ушинци
Стела от Стандарт – 0888/870879
Янета - 088/259270*0601/2-92-65сл.*
2-17-59д.
Светльо – 098/839111
Стела - 00902163823470
Ники Грудев, 24-Хасково - 088/927275
Ваньо Стоилов, 24-Стара Загора - 042/601517
Данчо, 24-Силистра – 098/583805
Спас Кузов, 24-Пловдив – 0887/728543
Светлана Стоименова, 24-Перник – 0888/821982*076/27752
Росица, 24-Варна –
052/574-750*088/376732
Митко Щерев – 0888/754821
Дидка - 088/855739*
052/607-355сл.*500-181*
467-724*Вн 9000, ул."Фантазия"14, ет.3, ап.6
на стенографката сватята – Владимирова – 6-75-05д., работи в ХЕИ


ВГБ-ШУМЕН
Кънчо, ВГБ – 830-932*086/431714*
5-95-61д.*жена му Блага – 800-734 в. 410/стерилизационна/ и 0886/328930
Жени, ВГБ – 830-722*087/712177,
Валя, ВГБ – 4-01-80*
5-55-49д.*087/714464
Лефтеров – 6-26-80*
Кемал – 0887/326436
Румен - "Сити експрес" - 4-27-19д.
Куриери, "Спиди" - 6-98-64

Мила - 052/612-495*087/520652
222-101*Възраждане,бл.54,
вх.1,ет.8,ап.24
Вили Камбурова -
052/604505*088/833177*052/253-218д.
Краси Бързия - 088/794620

Косьо и Дарина - 048/844553*4-09-26*0899156785-тя
Иван Серафимов - 048/864256*5-09-15д.
Наско Бонев - 3-06-24*
5-52-49*0886/461011
БТА, Дияна Желязкова – 80-27-86* 098/343133
БТА, Божидара Радева – 0887/592179*800-841*3-61-48
bТВ, Дияна Чамурлийска – 098/435959
Николай Николов – 0887/869582
“МОНИТОР”, Краси Крумов-0899/853002*800-898*
3-40-44*3-07-50
Иван Капралов - 088/202858*6-44-60д.
Лили Вълкова “НОВИНАР”– 088/692652*5-28-01
Стефан Костов - 6-49-70д.
“СТАНДАРТ” Биляна Веселинова –
5-69-93*088/870471
168 ЧАСА, Галя Ганева - 800-028сл.*
5-03-17д.*0888/498057
“ДНЕВНИК", Таисия - 800-101*
5-15-90д.* 088/534121
"ШУМЕНЕЦ" - 800-352
"ШУМЕНСКИ ГЛАС" - 5-69-15
ВОЕННА ТВ
Златко Александров - 087/563733*
5-55-82
Никсън - 048/953509*4-59-48*3-14-96
Юлиян - 087/922149*3-39-37
Мишо - 5-22-19д.
Богдан - 087/898120
Йовчо - 098/340315
Мишо Йорданов - 089/433419
Краси Кънев - 048/905371*5-59-80
Сашо Косев - 087/960955
Стоян - 048/780316*4-64-87д.*
5-52-88
Бонев Христо - 088/639269
Илия - 048/823640
Дида Чамурлийска - 048/877803*
5-74-93*062/3-47-56д. във Враца
Тонка Статева - 0887/491286
Сашо Бакалов – 0889/103056, жена му Юлияна в Русе – 082/230522
ТВ ШУМЕН - 800-849
Павлова - 3-08-87д.*098/654223
Павел - 087/808316*5-50-26сл.*
800-472*3-08-87д.
леля Петя - 830-733*830-734
Миглена Денева - 4-31-93д., 5-74-68
Жана - 4-02-33д.*6-92-52
Катя - 6-87-45д.*089/997663
Здравка - 098/587831*5-59-09д.*
мъжа й Пламен - 087/762489
Надие – 0888/861867 и 80886/650628
Божидара - 048/869764*3-61-48д.*
800-841сл.
Елисавета - 089/879003
Христина Стоянова – 0888/537701*
6-35-70д.
Панайот Калудов от Оле - 0888682671
ВАРИАНТ 6 - 830-947*4-41-20
Ели - 4-07-78д.
Мина - 0898493642
Румен, оператор - 048/844669
Елка Сукурова - 6-71-25д., проектант на блока им на В.Преслав 12 е Теодоси Димитров – 6-16-29
"Между два сериала"
Лиляна Антонова -
5-64-61д.*098/872465
Краси Жикова – 0898/493641
-"М/у два сериала"
Емо Колев - 830-708*
5-28-33д.*0898/49 36 48
Николай Николов - 830-708
ГЛОБО ТВ - 6-67-78
Николай Табаков - 048/875995
ТОП ТВ - 5-91-55*5-21-80*5-21-14
Снежка Иванова - 088/245791
Миглена Димчева - 088/643200
Снежка Тошева - 088/513192*6-65-05д.
Жени - 6-82-38д.*087/388548*6-05-29 д.
Дора Ангелова - 088/535586
Юрий и Ваня Проданови –
5-02-20*048/834865-
той*048/877094-тя

РАДИО ШУМЕН – 855-108*
855-109*855-102*855-104
3-40-95*3-10-04*
3-50-78*3-60-15
Божидара Димова - 048/773177*
832-372д.*4-12-21д., 855 125 сл.,
Ангел Трайков - 048/922826
Георги Ников - 6-26-48 д.
Джина Андрова - 0887/598280
Красимира Петкова - 0887/584796

Общинското радио в Смядово, Росица Василева – 05351/20-88

ФОРТЕ – 802-800*800-090*
801-090*801-414 (реклама)*801 441
Милен Маринов –
6-82-36д.*0889/722133
Таня – 0889/844309
Роси – 0886/835386
Светла Станчева - 0887/202317
Мария Кирчева - 0888/826150

БРАВО - 830-555
Пенка - 6-04-69д.
Христина - 4-46-42д.*088/537701*
830-555
Дидо Труфчев - 088/516007
Роси и Вили - 3-27-58д.
ДАРИК - 800-222*3-70-91
Галя Минчева – вече не е нейн 088/265012*6-90-85д.* верен 0886/907416
Даниела - 3-43-52д.
Боряна - 5-89-84д.
“ФРЕШ”, Деси – 800-804*087/810227
"ШУМЕНСКА ЗАРЯ" - 5-70-01*
5-21-35*5-51-80*5-52-09
Тошко - 048/845730
Светльо - 6-26-49д.
Велмира - 6-08-50д.
Пламен и Милена - 4-33-70д.*
5-16-60д.*087/733698
Добринка - 5-25-39д.*0886/309574
Гайдов - 5-17-09д.
Виктор - 087/924385
Слави оператора - 5-69-48д.
Людмил - 6-18-44д.
Асен и Снежа Масларски - 6-87-77д.
Димитрина Кавалска - 6-71-89д.
Димови Божидара и Тодор - 6-37-21д.

В. “ШУМЕН” – Ицо Борисов –
800-542*0899/235225
В-К “СЕДМИЦА", В.Пр., Росица Стайкова - 087/415750, 99538/24-36сл., 24-50д.
"Евроком", Разград, Пламен –
084/660-116
Лили Стоянова, бивш ПР на РЗОК –
2-25-00д.
“Заман”, Тайфур (отиде в Сф.) – 0889/452018
в. “Заман”, Васфи Тасимов – 830-693
“ТРУД”
Антоанета - 088/570483*
00601/6-93-75сл.*0601/2-90-56д.*
1106
Мехмед Ходжов - 084/2-88-64*087/674689*
1107
Али Ходжов, баща на Мехмед
в Йонково - 08332/536
Любомир Йорданов, Разград -
084/3-37-10*089/714651
Георги Димов "Труд"-Добрич -
088/770959 и 058/27171
Ники Каламов, "Труд"-Русе - 088/959158
Юлиян Желев, "Труд"-Силистра - 086/2-69-00*
087/407641
Росица, "Труд"-Сливен - 087/766455
Веселина, "Труд"-Велико Търново - 062/620356
Невяна Троянска, "Труд"-Варна - 048/950007
Юлия Кунева, "Труд"-Варна - 088/442789
Веселка, ексстенографка, сп."Мода" -
02/51-42-09
Цветелина - 088/548396*4-42-89*
0601/2-73-89
Гинка - 088/292225
Розалина - 088/868894
Агент 007, Слави и Добри -
087/539416
Ицо - 088/725353*4-17-47*баба му във
Веселиново 995353/243*6-60-78 – Славка и Митко
Жоро фотографа - 5-61-43д.*4-70-98*
5-90-72
Краси Кънев - 087/886277*4-70-98*
5-90-72
Лъчо - 088/459720
Елена - 088/245758
Николина - 087/840547
Весо Марков -087/421572*048/939536
Христо Спиров - 02/9214-175
Чавдар, Бойко, Надя -
02/9214-152*1111
Максим Инджов - 089/311960

22:29 КУЛТУРА

"ШУМЕН ФИЛМ"
Юлиян Генчев - 830-441
счет. Христова – 6-01-98
Павлина-за филмите-830-442
Аргиров - 6-03-14
кино "Мираж", Стилиян - 088/539517

ГАЛЕРИИ
“Ел.Карамихайлова”, шеф Диян Евтимов - 4-21-26*4-01-71
"Епсилон" Чина Тодорова –
5-05-08*6-33-24*5-49-10*0888/810767
галерията до Кристал, Галина Богомилова – 0898/245035 и Асен Апостолов – 0888/580507

МУЗЕИ
РИМ, директор Дечко Лечев - 5-74-10,
6-03-73 д., Ветрище 05310/351
РИМ, Мария Георгиева-
5-54-87*0887/173077*5-75-96
къща-музей "Лайош Кошут", Маргарита Петрова - 5-72-09
къща-музей "П.Владигеров", Соня Мечкова - 5-21-23сл.*
5-39-37д.*098/310682
проф. Маргарита Ваклинова, 0889/820494
базата в Преслав 0538/2206
музея в Плиска 05323/2012
Археол. музей, Рашо Рашев - 4-41-29*
6-62-94 д.
Ст.н.с.д.и.н. Рашо Рашев, шуменски филиал на археологически институт и музей към БАН – 6-68-52сл./+Стойчо Бонев/*6-62-94д.*099/522320
Павел Георгиев, директор – 4-41-29сл.,
Иван Йорданов, бивш директор, и Янко Димитров – 6-32-17 сл.
Художествен музей, Соня Мечкова –
5-53-53
музей в Плиска 05323/2012

ФИЛХАРМОНИЯ
Филхармония - 800-267*5-51-05
Филхармония, Ушев – 088/537882
Филхармония, Вяра - 087/802785*
3-42-59д.

ХУДОЖНИЦИ
Дружество на художниците - 5-05-08
Пламен Соломонски - 087/326450*
3-54-98д.
Румен Михайлов - 5-18-91 д.
Краси Арсов - 5-96-78 д.
Румен Богданов - 3-18-12 д.
Евгений Русев-Рибата - 5-60-14*4-01-71
Бехчет Сали Данаджъ –
3-06-33*087/753014

ТЕАТЪР
Рада Спасова - 0887/884635*
*5-73-84
Диана - 800-275*5-10-17 д.
централа - 5-22-41
Борис Панкин - 088/344074/или 9/
Юри Статков – 0888/484470
Маргарита Димитрова - 5-22-54*
6-32-29*5-75-41/213
Димитър Кочланов, "Зевзеци" –
6-68-07д.
Веселин Василев, т. "Весел" - 6-31-65

ДЪРЖАВЕН АРХИВ
Йорданка Янева - 5-53-38
5-75-97*4-50-17
Нели Димитрова – 4-24-77 д.

ОДК
Бистра Вацова- 6-00-56*
3-01-16*4-40-33*4-25-49д.
лит.клуб "Сладкодумци", Валя Динева - 6-24-72*4-02-47д., Павлина Марева –
6-90-94д.
Кирил Джамбазов - за детски духов оркестър - 5-13-73
Марияна Радева - 800-258*
088/686711
Звездалина Ганчева - 087/780492

ОШИ
Надя Василева - 5-70-51

МЛАДЕЖКИ ДОМ
Антонин Горчев – 800-309сл.*
6-75-62д.*3-61-78д.?*099/944584нов
мениджър Николай Кунев - 800-309
Даниела Коцева – 3-65-13*6-64-97д.
Панайот Калудов – 3-11-21*
2-26-79д.*088/682671
Румяна Пенева - 6-03-95 д.

ОБРЕДЕН ДОМ
директор Султана Кънчева - 3-10-48
радостни ритуали, Лилия Попова –
3-60-48

ПАМЕТНИК
Светла Джанкова – 087/636528*
5-25-98*5-21-07
Русанка Цанева, сватби –
5-69-67
Васко Димов - 5-56-72 д.

ФОНДАЦИИ
Проф. Минчо Минчев – 0889/392341*02/709510д.*
0049/1732808765
"Панчо Владигеров", Диана Дечева - 800-388*087/748284*в Провадия – 0518/66-40
“Неве дрома”, предс. Николай Янков – 5-08-22*3-75-12, ул. “Бели Лом” 6
"Христо Ботев" - 6-99-95
"Мадарски конник" - 5-80-18,
д-р Кръстев - 5-17-88
Борислав Борисов, уредник на резерват
"Мадара" - 05313/20-95
доц. Валентин Тодоров – 0888/959860, идва тук на кръглата маса за Конника, дългогодишен изследовател на релефа
"Милост за хората, милост за
природата", Величка Николаева –
4-30-97, 088/685155
"Интеретнос", доц.д-р Янка Тоцева –
3-13-38*088/766332
"Уран", Атанас Атанасов – 6-11-47
ромска фондация “Искра” – 802-782
пресаташе на “Искра” Антоний Петров – 6-28-89д.

ПИСАТЕЛИ
Марин Калинов - 4-21-47 д.
Иван Петров - 052/47-53-39
Ивайло Петров - 048/934497
0888/332 005
Ганчо Мошков - 4-46-00 д.
Георги Настев - 4-43-12д.
Нели Димитрова –
832-081д.*098/968466
Мартин Маринов 089/858 953

БИБЛИОТЕКИ
Градска, Кукушкова Здравка шеф –
5-70-93
ШУ - 6-53-16

ЧИТАЛИЩА
“Развитие” в Дибич, Гева – 20-47
читалището в Никола Козлево, Ваня Семерджиева – 21-80сл.*
23-88д.*0889/385239
"Д. Войников", Росица - 5-23-17*5-69-80*3-13-08д.
"Д. Войников", Деси –
800-280*800-281*5-55-86
"Т. Петков", Мутафчиев Асен –
6-19-94*088/856348
"Ст.Чилингиров" - 3-14-24*3-15-24
"Б. Пенев" - 6-89-41
"Напредък" - 6-26-27*4-41-18
Салманово - 995316/214
Дивдядово, Иванов - 2-26-73
Читалище “Екипе”, Юлиян Симеонов – 0887/965258

МИСКИ
ПЛЕЙБОЙ – 028518984
КРИСТИНА СТАНЕВА, В ПЛЕЙБОЙ – 0888295285
НАТАЛИЯ КАРАКУЛЕВА - 0899869205
“Мис рома 02” – Росица Радославова -
Албена Рахнева, "Фаворит" – 098/432895*048/842922*3-60-80д.
"Кралица на красотата 2002" Радостина
Георгиева - 5-05-82д.
Христина Димитрова, "Визаж" - 089/516058
"Топ модел на Шумен 2002" Мартина Недялкова - 5-86-00д.
Мис Рома 2001 Сузана Василева –
3-28-24д.
Димитър Увалиев, модна агенция "Идея прим" - 052/22-73-37*048/986322
Роман Апостолов – PR на Ивет Фешън – 02/9862225 ; 0889418846
Самата Ивет Григорова – 0888/605957

ФОТОГРАФИ
Емил Симеонов – 088/453219
Иван Иванов - 5-54-78*4-58-40 д.
Сашо Митев - 088/303444
Ивайло Сакелариев – 087/802636
Веселина, фотото до Паспортна служба – 802-859*801-561д.*098/798020

ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ
Проф. Минчо Минчев – 0889/392341*02/709510д.
певецът Веселин Маринов - 088/882888
Петко Захариев, награда на публиката на Пирин Фест 2004 – 0886/142487
Астор – 02/8661661 д.*0888/711353
изд. "Антос", Тошко Андонов - 098/574936*048/883665*4-57-24 д., жена му Галя – 0889/574936
Станислав, Шуши - 2-25-41
Ст.н.с.д.и.н. Рашо Рашев, шуменски филиал на археологически институт и музей към БАН – 6-68-52сл./+Стойчо Бонев/*6-62-94д.*099/524320
Павел Георгиев, директор – 4-41-29сл.
Иван Йорданов, бивш директор, и Янко Димитров – 6-32-17 сл.
арх. Венелин Иванов - 4-52-91 д.
КДК, Кирил Марчев - 5-71-33*
6-21-29 д.
арх. Валери Колев - 5-57-47*
5-90-02
Карла - 5-87-96 д.
Краси Савов - 4-21-11 д.
Лили Тонева - 4-41-17
Веселин Спиров- 5-63-08
Живко Жечев - 048/842924*4-78-77 д.
Илиана Донева - 3-20-39*5-38-56
Сашка Мундева - 5-71-83, ст. 366
Дора Младенова - 5-64-13 д.
проф. Венета Вичева - 6-38-81 д.
Яница Маркова - 3-22-56 д.
Юри Аврамов - 5-60-74 д.
Мишо Биков - 3-56-13 д.
д-р Елка и Иван Сакелариеви –
5-71-03д.
Коста Петров/почина/ - 6-06-10 д.
Нико Майеров - 5-66-21
Нели Панова - 6-32-81 д.
Краси и Таня - 4-76-77 д.

САМОДЕЙЦИ
Ансамбъл "Шумен", Славил Димитров -
088/570859
СЛУЧАЯТ СЛАВИЛ


Илияна, майката на Стенли – 0887/518340*3-64-75д.
Галя, бивш организатор в ансамбъла – 0887/493531*
6-63-58д.
Ивелина, от Готи, певица –
6-81-46 д.*0887/921381
Ангел Ангелов, изгорял с 200 долара за САЩ – 6-12-33д.

Ваня Пенева, анс. "Шумен" - 5-01-34*
5-37-01
Лора Друмева, театър "4+" - 5-14-85д.
Ивайло, театър "4+" - 4-53-91д.
Илиян Илиев от група "Казино" - 088/535972+дом. 5-19-39+
Лъчезар, Веселин и Стела
Веселина Вив Петрова - стрийптизьорката на
Ицо - 5-95-84*087/581868


РАЗНИ


Яна Рускова, говорили сме за конкурса за акордеонисти в Нови пазар –
0888/568735
Клуб “Близнаци”, Илияна Чанова – 832-194*0899/739058*59141 в. 719
Агенция “Прима” – 02/9586093*02/9586094
Ирена Алексиева, пресаташе на австрийския национален цирк “Гертнер” – 0887/329314
Емил Игнатов, за поддръжка на възрожденските къщи - 5-73-81
“Болкан Асист”, Сергей Джоканов – 02/9440009
Център за културно и регионално развитие - 6-09-37
младежка културна орг. "Кривата река",
Н.пазар, Милко - 087/683857
турско културно сдружение "Балкан" - 6-15-07
магазин за пиана и рояли в Пловдив – 088/088/704057
Митко Димитров, сдружение "Камбана" - 087/200794
Център за космически изследвания, Живко Жеков ръководител –
3-40-18*048/876055
Цвятко Тодоров, есперантисти - 4-44-69
Малуш Малушев, скаути - 5-50-98*
6-06-47
Онник Ханесян, арм. скаути - 5-62-36*
05341/20-32
Христо Никулчин, Съюз на българските
филателисти - 02/653-279, 02/663-018


22:26 КОНТРОЛ

ТДД
шеф Цонка Петрова – 856-302
пресаташе, Таня Димитрова – 856-321
пресаташе Галя Симеонова –
856-224*5-00-17
бивш шеф Станислав Станев -
088/935417
зам.шеф Валентин Минков-856-302
Веска Банкина, оная кандидат-студентка – 856-360
н/к сектор "Оперативен контрол", шеф Росица Митева - 856-265
н/к отдел "Регистрация и обслужване на данъкоплатците", Диана Петрова –
856-307
н/к отдел "Събиране", Светла Златкова - 856-333
Илияна Симеонова, за МПС - 856-477
инспектор Атанаска Цветкова,
говорили сме за автосервизите –
856-255, ст.305
Ивайло Петров - 088/974017

ДФК
Гьокова - 6-01-02*088/555013

Сметна палата
/в сградата на БКС/ - 5-91-94
02/9817543

Агенция за държавни вземания,
Шеф? Светослав Иванов - 800-013*
800-097*087/478713

Инспекция по труда
Шеф Стела Методиева - 830-229
Йорданка Кьосева - 048/916815
трудови-правни въпроси, Иванова –
830-305*0898/771578
Пламен Събев – 4-40-51*098/771571, 801 272 д.т.
Веселинов, търсих го за премазания от 098/771570
Невена Зидарова, за фирми с работа в чужбина - 830-231
Лили Маринова, говорител на ГИТ, 098/771079, 988 51 72,
lmarinova@mlsp.government.bg

"Строителен надзор"
Владимир Тонев - 830-599*6-68-02*
6-69-51*3-13-83д.*088/946429

Федерация на потребителите
д-р Дойчин Дойчинов - 048/857336
Христина Марчева - 088/854250*
6-28-71
дежурни – 5-74-24

Национална федерация на потребителите
Валя Върбанова - консулт в информ.център- 3-01-56, до Радио Шумен

Комисия за защита на потребителите
Соня Ангелова - 052/600-766
Владимир Герчев, Николай Йорданов - 800-413*6-90-63д.
Ники*098/719934
Владимир Герчев – 0899/937327

Надзор по пазара
Радка Братоева и Радева - 6-45-89

Агенция по стандартизация и метрология
02/9808920
"Мерки и измервателни уреди"
Христо Христов - 2-20-33*2-21-87

Митница
Павлов, Владимир Георгиев
- 830-607*830-581
Варна - 052/632-202
Лазаров - 6-05-96

ТСБ
Атанасула Настева – 850612*
6-62-85д.*088/826433*850626
Албена Стоева - 850614
Минка Генчева, н-к о/л "Анализи и информ.обсл." - 5-20-84

"Патентно ведомство", Център за индустриална собственост
Веселина Костова, Мария Алексиева –
052/632-549*052/632-548

ХЕИ
д-р Живко Железов - 800-722
д-р Лазарова Елена - 5-74-93
д-р Гергана Чанкова, н-к о/л
"Държ. сан.контрол" - 800-724
д-р Марко Марков - зав. отдел
предепидемиология – 800-725*5-69-61
предепидемиология - д-р Юлия Кръстева или д-р Пепа Калоянова
Военно ХЕИ, майор Николов –
052/632-901

ДВСК
д-р Каменска Евгения – 5-20-18*5-64-12

22:23 КМЕТСТВА

Кметът на Игнатиево, Захариев – 05319/21-01*0889/691903

ОБЩИНА ШУМЕН
Кмет Лозево Милко Цанев сл. т. 05314/423, д.т. 413, 0887/309506
кмет Дивдядово, Николов - 2-21-05
кмет Мадара, Делка Владимирова -
05313/20-56*23-11д.
Мадара, хотел "Мад.конник" - Мишо -
0889/789951
Стилиян на хижата - 05313/20-91*к с 20-93
Кмет Мараш, Станчо баев Кирилов –
2-20-51*2-21-51*2-25-13д.
кмет Ивански, Гина Матрозова -
05317/20-21сл.*22-28д.
Ивански, проблеми със земите, Казаков - 21-34д.
Ивански, иниц.комитет за земите, предс. Върбан Кънев
кмет Дибич, Атанас Рачев – 0887/226338*05312/20-30сл.
Секретар кметство Дибич – 05312/21-18
кмет Новосел Стоян Стоянов
кмет Черенча, Хюсеин Ахмед -
05318/345*390*375*778д.
кмет Царев брод, Стефан Живков -
05315/21-13сл.*22-44д.*098/801079
Кмет Ил.Р.Блъсково, Янчева – 05312/20-60*21-50
кмет Струйно, Чавдар Пъдъков - 087/928264
кмет Градище, Джевдет Керимов – 05311/216*0889/432355
кмет Друмево – 20-48 д.*0888/292195


ОБЩИНА КАСПИЧАН
кмет Каспичан, Валери Вълков - 05327/60-79 - централа, той –
0888/208 945
зам.кмет Ралица Тодорова
Валентина Николова, за Радио Китай – 05327/20-64
личен състав, Живка Радева – 21-34
секретар на кметствто Кюлевча, Румяна Митева - 048/788280*24-22д.
Кмет Божанка Денева – 0886/479092

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Бизнес-информационен център, защитиха някакъв проект за равни права на жените – 24-55
кмет Велики Преслав, Рачо Кожухаров -
0538/23-76
Велики Преслав, зам.кмет Иван Калчев – вече не е зам.кмет и изобщо няма такова място - 0538/33-33
Велики Преслав, зам.кмет просвета Александър Горчев - 0538/42-68
В.Преслав, секретар Лена Марчева -
Велики Преслав, гл.арх.Стефанка Петрова - 0538/22-90
Велики Преслав, н/к о-л, Кънчо Иванов, за приватизация - 0538/2763
Велики Преслав, предс. ОбС, Ради Радев - 0538/27-13*24-51*24-54*25-51
кмет Хан Крум, Димитър Петров-05333/215сл.
Троица, кмет Иван Гатев -
05338/386д.*215сл.
Троица, секретар на кметството - 05338/350
кмет Златар, Ганчо Ганчев - 05330/215сл.*354д.
Кочово, кмет Марин Енчев – 05337/334д.

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
кмет Нови пазар, стар кмет Андрей Соколов, нов Румен Панайотов -
0537/34-66*0888/296167
зам.кмет Красимир Янков
Нови пазар, предс. На общинския съвет Сами Авджъ
Нови пазар, инж. Маргарита Иванова,
директор - 0537/24-61*088/746321
Нови пазар, Росица Неделчева, н/л "Просвета, здравеоп." - 0537/33-11, в.25
Нови пазар, счетоводител - 0537/42-61
Нови пазар, Даниела Тодорова секретар
общината - 31-43д.
нов секретар на община Нови пазар Цветанка Иванова - 0537/24-23*31-43д.
Нови пазар, Калинка Желязкова, управител "Обреден дом" - 0537/32-88
Нови пазар, Сирма Станчева,Агробизнесцентър-
0537/57-01*56-16
Нови пазар, Емил Мирчев и Маша, читалище - 0537/35-70*32-77
Нови пазар, Алексиева, р-л ОССП -
0537/22-59
Нови пазар, Пътно поддържане, инж. Пламен Парушев - 048/793660*
0537/31-93
кмет Мировци, Милко Маринов -
05329/215*263
кмет Стан, Елка Георгиева - 0537/40-66
кмет Беджене - Кремена и Ивалин Иванови - 088/571946*05329/375
Беджене леля Милка Рангелова - 05329/573
кмет Войвода, Исмаил Талиб – 089/667018

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО
Кмет Феим Насъф
Стар кмет Неджиб Курт - 088/954823
Никола Козлево, зам.кмет Пламен Петров при сняг -05328/20-02*21-78-ГЗ
Предс. На общинския съвет в Никола Козлево – Турхан Халилов
кмет Цани Гинчево, Добри Добрев -
05328/20-14сл.*20-97д.
Вълнари, секретар Фераим Керим –
21-69д.
Вълнари - личен лекар д-р Николай
Николов - 048/824871
Нихат Мехмед, кмет на Хърсово, 0889/966909, д.т. 05324/280, сл. 215


ОБЩИНА ХИТРИНО
Кмет Хитрино Нуридин Басри Исмаил, (стар Ахмед Ибрям) - 05341/22-50*
23-98*5-30-23д.Шн *05348/265д.*0888/389355*0887/100246
Хитрино, Неждет Мурад – 23-93
Хитрино, зам.кмет Реджеб Зекерие – 0886/319434*05341/23-23д.
Хитрино, зам.кмет Исмаил Мехмед – 0888/382997*22-50сл.*05345/218д.
Хитрино, секретар Бюнямин Хасан – 0886/316432*05341/21-30*5-91-21д. Шн
Хитрино, ОМП, Ридван Али Муса – 0887/386409*05341/21-90сл.*21-22д.
Хитрино, отдел УС, Гюлхан Ахмед – 0886/319433
Хитрино, отдел О и К, Ерхан Хюсеин - -0886/319440
Хитрино, домакин Орхан Алейдин – 0887/565357
Хитрино, отдел ТСУ, Живко Топалов – 0887/580704
Хитрино, отдел ФСД, Нюртен Раим – 0888/431378
Хитрино, диспечер Наджан Ибрям – 0888/389355
Хитрино, "Гражданска защита", Реджеб Зекерие - 05341/21-90*21-63*23-98*
Байково кмет Метин Осман - 0887/315595*05348/375сл.*229д.
Близнаци, кмет – 0534`/23-60сл.*21-80д.
Висока поляна, кмет Фаик Рагубов – 0887/360048*05340/313*322д.
Върбак, кмет Ангел Неделчев Симеонов – 0887/362014*05341/22-72сл.*27-15д.
Секретарка Величка Любенова–26-44 д.
/Георги Данев – ловец и ветеринарен техник, 65 г. – 27-28 – лисици/
Длъжко, кмет Хюсеин Мехмедов – 0887/392524*05345/515сл.*384д.
Добри Войников, кмет Миннет Рафи – 0887/385527*05341/21-86сл.
Единаковци, кмет Алкан Талиб – 0887/387510*05345/317сл.*294д.
Живково, кмет Шукри Юсуф Исмаил – 0887/376886*05347/215сл.237д.
Звегор, кмет Халил Алиосман – 0887/361843*05345/415сл.237д.
Иглика, кметМетхан Ахмед – 0887/377553*05347/315сл.*488д.
Каменяк, кмет Сабрие Тахир – 0887/314020*05346/216сл.*336д.
Калино, кмет Ердинч Фахредин – 0887/377963*05347/325сл.*356д.
Развигорово, кмет Севдия Кязим Хюсню – 0887/375683*05345/215сл.*392д.
Сливак, кмет Джемал Абдула – 0887/391074*05341/21-83сл.*26-23д.
Студеница, кмет Гюнай Хаккъ – 0887/372460*05349/313сл.*521д.
Тервел, кмет Юксел Исмаил – 0887/388749*05349/218сл.*216д.
Тимарево, кмет Виждан Халил – 0887/310090*05341/22-34сл.*23-85д.
Трем, кмет Мюмюн Шакир – 0887/391289*05348/313сл.*312д.
Черна, кмет Кямил – 05342/232сл.*242д.


ОБЩИНА КАОЛИНОВО
Бивш кмет Каолиново, Сюлейман Бакиeв – 05361/21-51д.
Сегашен кмет Нида Ахмедов – 22-10, 0888/810656*05361/22-77сл. Каолиново, Джеври Адил, шофьор Баки - 088/608050
Каолиново, предс. На общинския съвет, Фахми Еюб - 0888/439998
Каолиново, финансист Назъм Сали
Каолиново - "Гражданска защита", Белгин Мюмюн - 05361/21-63*
20-19*20-09
кмет Пристое, Мухамер Шукри - 05361/22-51сл.*088/677286
стар кмет Пристое Джемил Бейти –
22-97д.
секретар Браничево, Белсим Реджеб -
05366/20-50
кмет Климент, Осман Хамид - 088/667805
кметица Тъкач, Метин Халил Ехлиманов - 0888/669946
кмет Долина, Нурхан Мехмедов –
д. 249*098/939237
стар кмет Долина, Хасан Шанов – д.280

ОБЩИНА ВЪРБИЦА
Върбица, кмет Рефайтин Север - 05391/20-12д. – на стария, и
05391/21-31сл.
Върбица, предс. На общинския съвет Мехмед Юсуфов – 21-10
Върбица, зам.кмет Димитрова - 05391/20-81
Върбица, Гражданска защита, Харизан -
05391/21-95
Върбица, Пламен Петров, шеф на полиц.участък - 05391/21-41д.*21-78сл.
Върбица, секретар читалището Дим.Шалев - 05391/20-58,
Ловец, кмет Исуф - 05396/215сл.*468д.
*089/452055
Иваново, кметът е Руси Русев – 4-ти мандат - 215
Крайгорци, кмет - 05391/20-09
кмет Бяла река, – 05394/215
Февзи Герджиков, кмет на Бяла река, д.т. 231

ОБЩИНА СМЯДОВО
Смядово, стар кмет Неделчо Чилингиров -
05351/20-33*20-88
Маргарита Керанова, кмет 0887/365 816
Смядово, отдел Просвета, Кирякова -
05351/2808
Смядово, Соц. грижи, шеф Йорданка Жечева - 05351/31-76д.
Смядово, Соц.грижи, зам.шеф Румяна
Стефанова - 26-33д.
кмет Веселиново, Йорданка Йорданова - 05353/470д.


ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Венец, кмет Кахри Ибрахим –
05343/21-91, 21-28, 20-45*0889/201730*433д. В Ясенково
Венец, зам.-кмет Кьосева – 0886/431898, 05343/20-33.
Венец, секретар Зюбейде Ибрям – 05343/21-90
Венец, предс. На ОбС, Бейзат Йехия /той е и замшеф на Паламара/ - 05343/21-57*0888/685272
Венец, Семра Чаушева - 05343/20-76
Венец, "Гражданска защита", Мехмед
Кечеджиев- 05343/21-91*20-30*21-16-"ГЗ"*21-83
Венец, пътищата им чисти шуменската фирма "Билд", Розалин Стоев - 088/512403
Борци, кмет Фахри Хамидов Салиев – 0887/381348*22-68д., Бивш кмет Рафи 24-57д.
Боян, кмет Ердинч Мюмюнов Еминов – 0887/373923*392д.
Буйновица, кмет Бедри Хюсеин Хасан – 0887/386764*334д.
Венец, зам.кмет Ридван Ибрахимов Ибрямов – 0886/434335*20-77д.
Габрица, кмет Мустафа Хасан Хамид – 0887/367682*218д.
Деница, кмет Хасан Мехмед Исуф – 0887/333372*394д.
Дренци, кмет Харизан Нейков Христов – 0887/379829*334д.
Изгрев, кмет Ерджан Тефик Мюстеджеб – 0887/379325*224д.
Капитан Петко, кмет Юзджан Себайдинов Абтулов – 0887/339818*362д.
Осеновец, кмет Шенол Османов Ахмедов – 0887/388649*25-56д.
Страхилица, кмет Недредин Фикретов Мехмедов – 0887/362786*506д.
Черноглавци, кмет Салим Хюсню Осман – 0889/516812
Ясенково, кмет Ремзи Алиосман Сали – 0887/375622*200д.

Разград, община - 084/2-33-11
Авджилар Мустафа Дейрменджи, кмет 0090/544 225 2222 /моб./

PRESSPHOTO
Bogdanoff
Rambler's Top100